معدن در برنامه چهارم توسعه در توليد ناخالص داخلى ارتقا پيدا مى‌کند

۲۲ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۳ کد : ۹۴۸۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۰۷
با توجه به اينکه ايران از نظر ذخاير مواد معدنى بسيار پرپتانسيل و داراى تنوع در مواد...

با توجه به اينکه حدود 55 ميليارد تن ذخاير معدنى شناخته شده در کشور وجود دارد، سهم بخش معدن در برنامه چهارم توسعه در توليد ناخالص داخلى از يک درصد ارتقا پيدا مى‌کند.
   مهندس سجاديان رئيس کميته معدن کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى افزود: با توجه به اينکه ايران از نظر ذخاير مواد معدنى بسيار پرپتانسيل و داراى تنوع در مواد معدنى است، اما هنوز جايگاه و سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلى کشور مناسب نيست. وى با اشاره به اينکه توجه به اين بخش موجب اشتغالزايى در بخش اکتشاف، استخراج و فرآورى مى‌شود، گفت: هم اکنون طرح استراتژى بخش معدن کشور از سوى وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است که اميدواريم تا پايان امسال کار تهيه اين طرح به اتمام برسد.سجاديان افزود: مجلس و به خصوص کميسيون صنايع و معادن به دولت و وزارت صنايع و معادن اعلام کرده که اگر در قانون معادن نقصى وجود دارد، لايحه اصلاحى را به مجلس پيشنهاد دهند.رئيس کميته معدن مجلس افزود:‌ هم اکنون در بخش معدن تنها يک قانون وجود دارد و هر زمانى که دولت اصلاحيه اين قانون و مواردى را که مورد نياز معادن متروکه کشور است به کميسيون ارائه کند، مجلس با حمايت کامل در تصويب آن کمک مى‌کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :