جذب فرصت‌هاى تحقيقاتى و بروز پتانسيل‌هاى معدنى در کشور

۲۰ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۲ کد : ۹۴۷۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۱۵
مرکز تحقيقات ذخاير معدنى شرق ايران با هدف کاربرد دانش و فن‌آورى جديد در اکتشافات...

مرکز تحقيقات ذخاير معدنى شرق ايران با هدف کاربرد دانش و فن‌آورى جديد در اکتشافات ذخاير معدنى شرق ايران، در سال 82 در دانشگاه فردوسى مشهد تاسيس شد.
   دکتر محمد حسن کريم‌پور، مدير مرکز پژوهشى تحقيقات ذخاير معدنى شرق گفت: اين مرکز با هدف تحقيق در جهت شناسايى و معرفى مناطق داراى پتانسيل معدنى و نيز مطالعه و بررسى کاربرد مواد معدنى مناطقى که داراى پتانسيل‌هاى ‌معدنى هستند، به برگزارى دوره‌هاى کوتاه مدت پژوهش اقدام کرده است. وى در ادامه تصريح کرد: اين مرکز در نظر دارد با شناسايى مناطق اميد بخش به لحاظ پتانسيل معدنى اطلاعات آنها را در قالب پايگاه داده‌هاى پژوهشى روى شبکه اينترنت قرار داد. دکتر کريم پور خاطر نشان کرد: اين پايگاه اطلاعاتى، باعث جذب فرصت‌هاى تحقيقاتى و بروز پتانسيل‌هاى معدنى در کشور مى‌شود.وى ياد آور شد: از ديگر اهداف مرکز پژوهش ذخاير معدنى شرق ايران،‌ تبيين و گردآورى اطلاعات معادن فعال، در قالب 13 جلد کتابچه مى‌باشد که بخش اعظم اين تحقيق مربوط به فعاليت‌هاى پژوهشى مرکز ذخاير مصرفى شرقى ايران است. دکتر کريم پور با تاکيد بر اين نکته که تمام فعاليت‌هاى اين مرکز کاربردى است، گفت: قراردادهايى با سازمان‌هاى مختلف از جمله سازمان صنايع معادن‌ و زمين‌شناسى کشور منعقد شده که در مجموع شامل پنج طرح بزرگ و ملى در سطح کشور است. وى در ادامه افزود: مطالعه و بررسى پتانسيل‌هاى بالقوه و بالفعل و تعيين اولويت‌هاى اکتشافات معدنى با اعتبار 100 ميليون ريال از ديگر فعاليت‌هاى اين مرکز مى‌باشد. دکتر کريم‌پور از طرح بررسى داده‌هاى ماهواره‌يى، آلتراسيون و ژئوشيمى در شمال شرق کاشمر خبر داد و به ايسنا گفت: طرح اکتشاف طلا و بررسى قابليت دستگاهى براى تجزيه طلا از مهمترين محورهاى مرکز پژوهشى ذخاير معدنى شمال شرق ايران است. مدير مرکز پژوهش ذخاير معدنى شمال شرق ايران گفت:‌ مرکز به دليل عدم حمايت از سوى دانشگاه در استخدام کارکنان و اعضاى هيات علمى دچار مشکل است. دکتر کريم پور تصريح کرد: چهار عضو موسس در اين مرکز به طور تمام وقت مشغول پژوهش مى‌باشد ولى با اين حال 16 نفر از اعضاى هيات علمى ساير دانشگاه‌هاى کشور، با اين مرکز همکارى مى‌کنند. وى گفت: اعضاى هيات علمى پروژه‌هاى تحقيقى مرکز بر حسب مورد پژوهش از 20 تا 30 نفر نيز متغير است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :