<P dir=rtl>۲درصد از ذخایر شناخته شده روی دنیا در ایران قرار دارد</P>

۲۹ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۵:۴۶ کد : ۹۲۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۲۵
<P dir=rtl>به گزارش خبرنگار ایلنا، از 233 معدن روی شناخته شده در دنیا، 108 معدن آن در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارد که سهم ایران با بیش از 2 درصد ذخایر روی جهان بیش از سهم ایران با بیش از 2 درصد ذخایر...</P>

 ۲درصد از ذخایر شناخته شده روی دنیا در ایران قرار دارد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، از 233 معدن روی شناخته شده در دنیا، 108 معدن آن در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارد که سهم ایران با بیش از 2 درصد ذخایر روی جهان بیش از سهم ایران با بیش از 2 درصد ذخایر روی جهان بیش از 5 معدن کوچک و بزرگ است. گفتنی است این ذخایر شامل معدن روی انگوران (زنجان)، مهدی آباد (یزد)، عمارت (اراک)، کوشک (بافق)، کوشفیل (اصفهان) می شوند.

 

هفته نامه معدن و توسعه

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :