توليدکنندگان فولاد هر مشکلى براى تامين مواد اوليه دارند، به کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى مراجعه کنند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۷:۰۰ کد : ۹۲۰۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۲
سالانه 10 ميليون تن فولاد در کشور توليد مى‌‏شود که بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد دولت ظرفيت توليد فولاد را به 28 تا 29 ميليون تن در سال...
توليدکنندگان فولاد هر مشکلى براى تامين مواد اوليه دارند، به کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى مراجعه کنند. محمدرضا سجاديان، رييس کميته معدن، افزود: سالانه 10 ميليون تن فولاد در کشور توليد مى‌‏شود که بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد دولت ظرفيت توليد فولاد را به 28 تا 29 ميليون تن در سال برساند. سجاديان، با اشاره به طى شدن 2 سال از برنامه چهارم توسعه، خاطرنشان کرد: با اين حساب 3 سال به پايان برنامه فرصت باقى و طى اين سه سال تحقق توليد 18 ميليون تن فولاد نيازمند تحول عظيمى در وزارت صنايع است. رييس کميته معدن، با اشار به صادرات سنگ آهن با قيمت پايين، اظهار داشت: اين در حالى است که از سويى ديگر فولاد را با قيمت هنگفتى معادل 350 ميليون دلار وارد مى‌‏کنيم.
   به گفته وى، مى‌‏توانيم با ذخاير فعلى سنگ آهن که به بيش از 4 ميليارد تن بالغ مى‌‏شود، توليد کنيم و از واردات بى‌‏نياز شويم. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، تصريح کرد: اگر در بخش فرآورى فولاد با استفاده از سرمايه‌‏هاى داخلى و خارجى فعاليت کنيم، علاوه بر تامين نياز داخل مى‌‏توانيم به کشورهاى همسايه هم صادرات داشته باشيم. وى افزود: در حال حاضر در بخش فرآورى فولاد عقب هستيم و به توليدکننده به ميزان مصرف ماده اوليه تحويل داده نمى‌‏شود که اين امر به صادرات بى‌‏رويه مواد اوليه باز مى‌‏گردد. رييس کميته معدن، در پاسخ به سوالى مبنى بر مشکل موجود بر سر راه تحويل مواد اوليه به توليدکنندگان فولاد، خاطرنشان کرد: مشکلى براى تحويل مواد اوليه نداريم، هر ميزان که فولادسازان بخواهند، مى‌‏توانيم مواد اوليه استخراج کنيم. سجاديان تصريح کرد: اگر توليدکنندگان فولاد مشکلى براى تهيه مواد اوليه دارند، به کميسيون صنايع و معادن براى بررسى اطلاع دهند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :