پيشرفت هاى فيزيکى در لرزه شناسى خورشيدى

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۵:۴۲ کد : ۹۲۰۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۸۹
مطالعات لرزه شناسى روى خورشيد روشى است که از مدت ها قبل شروع شده و هدف آن بهره جستن از داده هاي...

مطالعات لرزه شناسى روى خورشيد روشى است که از مدت ها قبل شروع شده و هدف آن بهره جستن از داده هاى رصدى خورشيدى براى پى بردن به ساختار درون خورشيدى و ارائه مدلى براى درون خورشيد و سطح آن مى باشد. با بررسى معادلات نوسانى و دقت در آنها چيزى که کاملا آشکار است وابستگى کميت هاى مورد نياز مدل به فرکانس است . کارى که دراين پروژه انجام شده اين است که نوسان خورشيد را با کمک تقريب اختلالى در فرم تعادلى معرفى کرده و در ضمن فرم تعادلى را مدل استاندارد انتخاب مى کنيم و هدفمان بدست آوردن جا به جائى در حالت اختلال و چگالى مختل شده همچنين فشار مختل شده است. و مى خواهيم به اين پرسش ها پاسخ دهيم که اختلال چگونه کميت هاى تعادلى را متاثر مى کند؟ و در ضمن چگونه اين نوسانات جوابگوى پيچيدگى هاى درون خورشيد هستند؟.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :