جهت حرکت حوضه قطب شمال خلاف جهت حرکت عقربه‌هاى ساعت است

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۵:۳۶ کد : ۹۲۰۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۰۶
در حوضه قطب شمال حرکت آبها مدار بسته‌اى را تشکيل مى‌دهد که يک جهت حرکت آن بر خلاف جهت حرکت عقربه‌هاى ساعت است. از اين...
در حوضه قطب شمال حرکت آبها مدار بسته‌اى را تشکيل مى‌دهد که يک جهت حرکت آن بر خلاف جهت حرکت عقربه‌هاى ساعت است. از اين جريان بزرگ سه جريان انحرافى به طرف جنوب منشعب مى‌شود و يکى از طريق درياى برينگ به اقيانوس آرام و دو جريان به نامهاى گرينلند شرقى و لابرادور به اقيانوس اطلس وارد مى‌شود.در اطراف خشکى قطب جنوب دو جريان گردابى در جهت عکس يکديگر در حرکت است. جهت آنها با جهت بادهاى غربى و بادهاى شرقى مطابقت مى‌کند. جريان غربى در مجاورت قاره و جريان شرقى در شمال آن است. حد فاصل بين اين دو جريان منطقه واگراى قطب جنوب است که در آنجا آبهاى اعماق به طرف بالا جريان دارد.

جريان عمقى اقيانوسها

جريانهاى گرم سطحى هر مسيرى داشته باشند، بالاخره آب خود را به نواحى قطبى مى‌برند. اين آب در نواحى قطبى سرد و سنگين شده پس از اينکه در اعماق فرورفت به طرف استوا جريان مى‌يابند. کيفيت جريانهاى عمقى بطور دقيق معلوم نشده است. به نظر مى‌رسد که در اعماق زياد ، جريانهايى با سرعت خيلى کم وجود داشته باشد، ولى در اعماق کم جريانهايى کشف نشده که داراى سرعت قابل توجهى است.

مشهورترين جريان عمقى

در اکثر تنگه‌ها و گذرگاههايى که درياها را به اقيانوسها و يا به يکديگر وصل مى‌کند جريانهاى عمقى در جهت عکس جريانهاى سطحى وجود دارد. از همه مشهورتر جريان عمقى تنگه جبل‌الطارق است که در جريان جهانى جنگ دوم زير درياييهاى ايتاليا با خاموش کردن موتور خود بوسيله اين جريان بدون سر و صدا وارد اقيانوس اطلس مى‌شوند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :