<P dir=rtl>عدم اکتشافات تکمیلی اصلی ترین مشکل معادن ایران است </P>

۲۹ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۵:۴۱ کد : ۹۲۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۱۲۳
<P dir=rtl>صادرات سنگهای خامی که امکان فرآوری آنها در داخل کشور وجود ندارد، ضروری است. عضو شورای نظام مهندسی معدن ایران گفت: برای ادامه فعالیت کارخانه های فرآوری در جوار معادن و ذخیره سازی باید در کنار استخراج معادن ....</P>

عدم اکتشافات تکمیلی اصلی ترین مشکل معادن ایران است

 
مهر: صادرات سنگهای خامی که امکان فرآوری آنها در داخل کشور وجود ندارد، ضروری است. عضو شورای نظام مهندسی معدن ایران گفت: برای ادامه فعالیت کارخانه های فرآوری در جوار معادن و ذخیره سازی باید در کنار استخراج معادن اکتشاف تکمیلی انجام شود تا برای سالهای آتی ذخیره های جدید کشف شود. احمد خاکزاد در مورد صادرات سنگ خام افزود: آن دسته از سنگهایی که امکان فرآوری آنها در داخل کشور وجود ندارد باید صادر شوند در غیر این صورت این معادن تعطیل خواهند شد. وی تصریح کرد: آن دسته از سنگ هایی که در داخل امکان فرآوری دارند، نباید به صورت خام صادر شوند بلکه باید پس از فرآوری و تهیه کنسانتره با ارزش افزوده بالایی صادر شوند تا توجیه اقتصادی داشته باشد. وی صادرات سنگهای خام تزئینی را تایید کرد و گفت: با توجه به وجود انواع ساب برای صیقل سنگهای سخت و نرم در کشور به علت عدم استاندارد بودن برش سنگها از سوی خارجی ها استقبال لازم نمی شود. دبیر شورای نظام مهندسی معدن استان تهران درباره کلوخ های معدنی گفت: این نوع از سنگها به علت عدم قابلیت تبدیل به کنسانتره باید صادر شوند و در زمینه سنگهای مس، سرب و روی با وجود کارخانه های فرآوری برای آنها به دلیل گران بودن هزینه حمل و نقل آنها تا کارخانه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند. وی فرسوده بودن کارخانه های فرآوری برخی از معادن را از دیگر مشکلات بخش معدن دانست و تصریح کرد: این کارخانه ها با بیش از 40 سال فعالیت نیاز به نوسازی دارند.

عدم اکتشافات تکمیلی اصلی ترین مشکل معادن ایران است
مهر: صادرات سنگهای خامی که امکان فرآوری آنها در داخل کشور وجود ندارد، ضروری است. عضو شورای نظام مهندسی معدن ایران گفت: برای ادامه فعالیت کارخانه های فرآوری در جوار معادن و ذخیره سازی باید در کنار استخراج معادن اکتشاف تکمیلی انجام شود تا برای سالهای آتی ذخیره های جدید کشف شود. احمد خاکزاد در مورد صادرات سنگ خام افزود: آن دسته از سنگهایی که امکان فرآوری آنها در داخل کشور وجود ندارد باید صادر شوند در غیر این صورت این معادن تعطیل خواهند شد. وی تصریح کرد: آن دسته از سنگ هایی که در داخل امکان فرآوری دارند، نباید به صورت خام صادر شوند بلکه باید پس از فرآوری و تهیه کنسانتره با ارزش افزوده بالایی صادر شوند تا توجیه اقتصادی داشته باشد. وی صادرات سنگهای خام تزئینی را تایید کرد و گفت: با توجه به وجود انواع ساب برای صیقل سنگهای سخت و نرم در کشور به علت عدم استاندارد بودن برش سنگها از سوی خارجی ها استقبال لازم نمی شود. دبیر شورای نظام مهندسی معدن استان تهران درباره کلوخ های معدنی گفت: این نوع از سنگها به علت عدم قابلیت تبدیل به کنسانتره باید صادر شوند و در زمینه سنگهای مس، سرب و روی با وجود کارخانه های فرآوری برای آنها به دلیل گران بودن هزینه حمل و نقل آنها تا کارخانه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند. وی فرسوده بودن کارخانه های فرآوری برخی از معادن را از دیگر مشکلات بخش معدن دانست و تصریح کرد: این کارخانه ها با بیش از 40 سال فعالیت نیاز به نوسازی دارند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :