لايه اى از گازهاى نامرئى کره زمين را احاطه کرده است

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۲ کد : ۹۱۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۸۶
اين گازها مانند سقف شيشه اى گلخانه عمل مى کنند. يعنى لايه گازها، مانند سقف گرماى حاصل...

لايه اى از گازهاى نامرئى ( مانند دى اکسيد کربن ) کره زمين را احاطه کرده است. اين گازها مانند سقف شيشه اى گلخانه عمل مى کنند. يعنى لايه گازها، مانند سقف گرماى حاصل از تابش خورشيد را در خود حفظ مى کند و آن را در مجاورت کره زمين نگه مى دارد. اين عمل خوب است زيرا ما نمى توانيم بدون گرما زندگى کنيم. اما کارخانه ها، نيروگاههاى برق و اتومبيل ها مقدار زيادى گاز جديد توليد مى کنند. حتى هنگامى که درختان بريده مى شوند، از آنها گاز توليد مى شود و اين گازهاى جديد گرماى خورشيد را بيشتر و بيشتر محبوس مى کنند که به آن اثر گلخانه اى يا گرم شدن جهان گفته مى شود.
   اگر درجه حرارت زمين فقط چند درجه بيشتر شود،تغييرات آب و هوايى چشمگيرى در سراسر کره زمين ايجاد مى شود. مناطقى که آب و هواى گرم دارند گرمتر شده تا به حدى که امکان زندگى در آن وجود نخواهد داشت و مناطق سرد، گرم خواهند شد. مناطقى که بيشتر مواد غذايى ما را تامين مى کنند به قدرى گرم مى شوند که ديگر امکانى براى رشد محصولات باقى نخواهد ماند.
  
   توقف اثر گلخانه اى
   هر کسى مى تواند با کاشتن و حفاظت از درختان و نيز با مصرف کمتر انرژى به توقف اثرگلخانه اى کمک کند. در اثر بازيابى، کار شديد برخى از کارخانه ها نيز تعديل مى شود. البته تعديل در کار شديد کارخانه به معنى کاهش توليد و کم کارى نيست. بازيابى به عدم مصرف سوخت و انرژى و ديگر ذخاير زيرزمينى کمک مى کند و از ميزان گازهاى توليد شده مى کاهد. بازيابى و تعديل در کار شديد کارخانه، به معنى توجه به نحوه مصرف سوخت و ساير انرژى هاست. زيرا استفاده نادرست و بى رويه از انرژى به توليد گازهايى منجر مى شود که هم براى زمين زيان آورند و هم براى ساکنان زمين. توجه داشته باشيد که صرفه جويى هميشه به معنى کم مصرف کردن نيست بلکه درست مصرف کردن است.
  
   حفره لايه ازون
   بالاى آسمان، بالاتر از هوايى است که ماتنفس مى کنيم، لايه اى از نوعى گاز به نام ازون وجود دارد. اين لايه با جلوگيرى از عبور پرتوهاى مضر خورشيد و يا عبور پرتوهاى مفيد از ما و کره زمين حفاظت مى کند. اما اکنون لايه ازون با گازهايى که انسانها ساخته اند، صدمه ديده است.
   اين گازها CFCها، و هالون ها نام دارند.
   - CFC ها در کمپرسور يخچالها، تهويه مطبوع، فوم پلاستيکى، اسپرى، صنايع اسفنج سازى و ... استفاده مى شوند.
   - هالونها که از CFC ها هم خطرناکتر و مخربتر هستند، بيشتر در دستگاه هاى آتش نشانى(براى خاموش کردن آتش سوزى ها) بکار مى رود.
   اين گازها بعد از صعود به بالاى جو ( يعنى جايى که لايه ازون قرار دارد) شناور مى مانند، و ازون را به تدريج از بين مى برند. صدمه ديدن لايه ازون باعث کند شدن رشد گياهان، نابودى پلانکتونها و گسترش بيماريهايى مانند آب مرواريد چشم و سرطان پوست مى شود.


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :