<FONT color=black size=2>اندازه گیری سن مطلق زمین</FONT>

۲۸ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۷:۲۴ کد : ۹۰۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۷۸
<P dir=rtl align=justify><FONT color=darkgreen size=2>سن سنگ ها و کانی ها را می توان با اندازه گیری مجموعه ی مواد تخریب شده ی رادیواکتیو در آنها تعیین کرد</FONT></P>

این روش که در بسیاری از شاخه های علوم زمین شناسی اهمیت دارد بر اساس تجزیه ی رادیواکتیو برخی از عناصر رادیواکتیویته با نیمه عمر طولانی استوار است که تقریبا می توان آنها را در همه ی مراحل سنجش زمان زمین شناسی ( تقریبا تا ۶/۴ میلیارد سال) به کار گرفت. نکته ای که باید در استفاده از این روش در نظر داشت ، ثابت بودن سرعت تجزیه ی مواد رادیواکتیو در طول زمان است، زیرا این روش بر این اصل استوار است و نیز تعیین سن مطلق معمولا با خطایی بین ۲ تا ۵ در صد عمر واقعی همراه است . به عنوان مثال سن یک سنگ حدود ۴۰± ۱۲۰۰سال تخمین زده می شود. از جمله روش های مهم تعیین سن مطلق به روش رادیومتری عبارتند از :
۱- روش آرگون – پتاسیوم
۲- روش روبیدیوم – استرانسیوم
۳- روش اورانیوم – سرب
۴- روش کربن – نیتروژن ( برای تعیین سن های کوتاه مدت )fig3-1.jpg

منبع:http://earth.persianblog.com

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :