اقيانوس منجمد شمالى برروى سواحل آلاسکا شکسته ميشود

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۲ کد : ۹۰۴۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۴۶
تيغه الاسکا از اقيانوس منجمد شمالى حدود 3 دهه است که با کشش بسيار زياد به جلو حمل مى شود اما...
تيغه الاسکا از اقيانوس منجمد شمالى حدود 3 دهه است که با کشش بسيار زياد به جلو حمل مى شود اما اين رويداد ملموس نيست با اينکه اين قطعات بيشتر شبيه کوه مى باشند. ايواس که نام يکى از امواج بلند است شبيه يک سونامى يخ زده مى باشد و با حرکت به طرف ساحل خرد شده است که باعث بروز يکى از وحشتناکترين بلاياى طبيعى شده است که با کشته شدن صيادان همراه بوده است.
بيشتر اهالى منطقه شمالى مى گويند:
اين موج يخى حدود 120 پا ارتفاع 100 پا طول و قطرى حدود 30 فوت داشت. که منطقه بارو در غرب روسيه را احاطه کرده بود. بادهاى قوى از منطقه روسيه و شرقب کره زمين به سمت بارو شروع به وزيدن مى کند که باعث متوقف شدن بلدوزرهائى که در حال يخ بردارى از منطقه بودند را شد. اين بادهاى قوى و شديد باعث تحرک قطعات غول پيکر يخها شده و نهنگها را به دام مى اندازدو با قدرت تمام اين موجودات را به يخها مى کوباند.

کلید واژه ها: بوشهر


نظر شما :