زلزله شديدى جزيره "سوماترا" در اندونزى را لرزاند.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۱ کد : ۹۰۴۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۶۶
تاکنون از ميزان خسارات و تلفات احتمالى اين زلزله گزارشى مخابره نشده است...

زلزله شديدى با قدرت 9/5 درجه در مقياس امواج دورنى زمين (ريشتر)، زير دريا را در نزديکى جزيره "سوماترا" در اندونزى لرزاند. به گزارش روز شنبه پايگاه اينترنتى نيوز اينترنشنال، تاکنون از ميزان خسارات و تلفات احتمالى اين زلزله گزارشى مخابره نشده است. راديوى خصوصى اين کشور گزارش داد اين زلزله شهر "باندا آچه" را در سوماترا لرزانده است.  به گزارش اين راديو، مرکز اين زمين لرزه 9/5 ريشترى، 47 کيلومترى زير دريا در اقيانوس هند و در 95 کيلومترى جنوب باندا آچه اعلام شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :