خراسان رضوى وارد هشتمين سال خشکسالى شد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۲۹ کد : ۹۰۴۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۴۲
سيد مهدى سيادت در جلسه ستاد حوادث غير مترقبه استان خراسان رضوي...

دبير ستاد حوادث غير مترقبه خراسان رضوى گفت: با 45 درصد کاهش بارندگى در پائيز و زمستان 84، خراسان رضوى وارد هشتمين سال خشکسالى شد.
   سيد مهدى سيادت  در جلسه ستاد حوادث غير مترقبه استان خراسان رضوى افزود: طى اين هشت سال بيش از دو هزار و 294 ميليارد تومان خسارت به استان وارد شده است.
   وى با بيان اينکه کل اعتبارات و تسهيلات دريافتى از دولت 155 ميليارد تومان بوده است‌، گفت: خسارات سال جارى نيز بالغ بر 345 ميليارد تومان برآورده شده است. در ادامه اين نشست مدير عامل شرکت آب منطقه‌اى خراسان رضوى نيز گفت: قسمت عمده‌اى از استان تحت تاثير خشکسالى‌هاى اخير قرار گرفته و وضيعت ، بحرانى ارزيابى مى‌شود.مرتضى حسينى وضعيت آبهاى زيرزمينى در استان را حاد دانست و با بيان اينکه عمده دشتهاى استان بحرانى است، گفت: با توجه به تشديد افت آبهاى زيرزمينى ، تعداد زيادى از چشمه ها، قنوات و چاههاى منطقه آبدهى ندارد.
   به گفته وى سدهاى طرق و کارده مشهد که مى‌بايست 20 تا 25 ميليون متر مکعب آب داشته باشد، در حال حاضر فقط چهار ميليون متر مکعب آب دارد.
   وى با اشاره به اينکه ميزان تغذيه دشتها اندک و ميزان برداشت آب زياد است، عنوان کرد: در سال جارى ميزان جريان‌ آب رودخانه‌ها در استان نيز با کاهش چشمگير مواجه بوده است.  حسينى وضعيت بى آبى در روستاها را بحرانى دانست و اظهار داشت: در سال جارى آب مصرفى کشاورزى جيره بندى شده است.
   رضايى با بيان اينکه کمبود آب و علوفه عشاير را با مشکل جدى مواجه ساخته، افزود: ادامه اين وضعيت مناطق عشايرى را با بحران روبه‌رو خواهد کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :