ساماندهى فعاليت‌هاى معدنى همگام با تدوين سند استراتژى اکتشاف امکان پذير است

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۲ کد : ۹۰۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۵
به دنبال تدوين سند استراتژى اکتشاف، سياستگذارى‌هاى صحيح در خصوص اجراى فعاليت‌هاى معدنى با همکارى سازمان‌هاي..

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :