در2سال اخير هيچ حادثه معدنى منجر به فوت نشده است

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۷:۱۲ کد : ۹۰۳۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۲
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدن کشور ، دکتر حسين بصيرى معاون معدنى وزارت صنايع ومعادن با بيان اينکه توجه مسولين در سالهاى اخير به مقوله کاهش سوانح معدني...
با کاهش سوانح معدنى در 2سال گذشته آمار تلفات حوادث معدنى که منجر به مرگ شده باشد در معادن سنگ آهن ومعادن غير فلزى ،طلا وسرب به صفر رسيد .
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى واکتشافات معدن کشور ، دکتر حسين بصيرى معاون معدنى وزارت صنايع ومعادن با بيان اينکه توجه مسولين در سالهاى اخير به مقوله کاهش سوانح معدنى بيشتر شده است افزود :‌تلاش‌هاى خوبى در جهت ايمنى وارتقاءسطح کيفى معادن صورت گرفته بطوريکه درجه وقوع حوادث طى سالهاى گذشته کاهنده بوده است ودر 2سال اخير در معادن سنگ آهن ومعادن غير فلزى ،‌طلا وسرب هيچ حادثه اى که منجر به فوت شود نداشته ايم که اين موضوع چشم انداز خوبى را در ايجاد محيط امن در معادن متصور مى کند .
وى درادامه  خواستار اتخاذ سياستگذارى هاى خاص در زمينه کاهش سوانح معدنى شد واظهار داشت: تهيه وتدوين استانداردهاى معدنى ، ابلاغ آيين نامه هاى جديد معدنى واهميت دادن به سازمان نظام مهندسى معدن بعنوان بازوى محرک فعاليت هاى معدنى در کاهش سوانح معدنى حائز اهميت بوده وريسک معادن را به صفر مى رساند .
دکتربصيرى در راستاى ارتقاءسطح بهره ورى وبرنامه ريزى جامع در سطح کلان کشور چند موضوع را مهم خواند وتصريح کرد : درابتدا بايد مبحث ايمنى وتوجه به اين مقوله ازسوى مديران شروع شود چرا که توجه آنها به اين موضوع تاثير بسزايى در افزايش بهره ورى خواهد داشت. همچنين توجه به استانداردهاى بين المللى ايمنى در معادن ،‌استمرار کنترل بازرسى وآموزش هاى تخصصى حين کار در زمان اجراى عمليات معدنى ، ايجاد نشاط وانگيزه در محيط کارى وتجهيز ونگهدارى به هنگام ماشين آلات وتجهيزات با توجه به تکنولوژى روز دنيا از جمله مواردى است که بايد در سياستگذاريهاى کلان در زمينه بسترسازى محيط امن مهم شمرده شود .
معاون معدنى وزارت صنايع ومعادن با تاکيد بر هم انديشى در زمينه توجه به مقوله ايمنى معادن تاکيد کرد : بايد از تجربيات ساير کشور ها در مکانيزه کردن معادن خود استفاده کنيم وبدنبال راه حلهايى براى مکانيزاسيون کردن معادن باشيم .
وى با اشاره به ريسک بالاى معادن در کشور گفت : هنگاميکه نام معادن مى آيد مسولين محيط‌زيست، معادن را معادل تخريب مى دانند که اين موضوع در کشورهاى ديگر صادق نيست وحتى سياستگذاريهاى گسترده اى در زمينه گسترش فعاليت هاى معدنى انجام داده اند بطوريکه بسيارى از معادن براى القاء بيشتر در ذهن مردم تبديل به موزه وپارک ملى شده اند .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :