تهيه نقشه رقومى 500 شهر کشور

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۶:۱۴ کد : ۹۰۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۲۵
دکتر محمد مدد معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى و رييس سازمان نقشه بردارى کشور در آغاز به کار همايش و نمايشگاه ژئوماتيک...

رييس سازمان نقشه بردارى کشور از تهيه نقشه رقومى 500 شهر کشور با اطلاعات لازم درباره مسايل شهرى توسط اين سازمان خبر داد. دکتر محمد مدد معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى و رييس سازمان نقشه بردارى کشور در آغاز به کار همايش و نمايشگاه ژئوماتيک عملکرد سازمان نقشه بردارى کشور در سال گذشته را نشان از موفقيت هاى بزرگ اين سازمان در ارائه داده هاى بزرگ ملى به منظور توسعه پايدار چشم انداز 20 ساله کشور دانست. وى گفت: تاکنون ادامه طرح مهم تهيه نقشه هاى پوششى کشور با تهيه بيش از 400 برگ نقشه، طراحى و اجراى عمليات نقشه بردارى بنيادى با انجام عمليات ترازيابى به طول تقريبى پنج هزار کيلومتر ايجاد، اندازه گيرى و نگهدارى بيش از 50 ايستگاه غير دائم و حدود 80 ايستگاه دائم gps در بخش ژئودزى و ژئوديناميک براى مشاهده رفتار سنجى حرکات پوسته زمين انجام شده است. وى افزود: عکسبردارى هوايى شش بلوک، ظهور 128 حلقه فيلم هوايى، چاپ 190 هزار قطعه عکس هوايى، تبديل نقشه هاى رقومى شهرى در مقياس يک، دو هزارم به تعداد 700 مدل، تبديل نقشه هاى رقومى شهرى در مقياس يک، ده هزارم به تعداد 86 شهر و تبديل نقشه هاى رقومى آمارى در مقياس يک، ده هزارم به تعداد 368 شهر را از ديگر فعاليت هاى مهم سازمان در سال 84 اعلام کرد.
   دکتر مدد اظهار داشت: در سال گذشته و در ادامه تهيه نقشه شهرها به مقياس يک دو هزارم، نقشه رقومى 50 شهر کشور تهيه شد که با اين تعداد در مجموع حدود 500 شهر کشور داراى نقشه با اطلاعات لازم درباره مسايل شهرى شدند که مى تواند مورد استفاده برنامه ريزان و متخصصان قرار بگيرد.
   رييس سازمان نقشه بردارى کشور گفت: جذب مشارکت بخش خصوصى در بازاريابى و دريافت سفارش براى محصولات توليدى شامل محصولات رقومى و چاپى ادامه دارد و فروش 70 هزار قطعه عکس و 30 هزار برگ نقشه و انعقاد يک هزار قرارداد و موافقتنامه با ارزش نزديک به 22 ميليارد ريال از ديگر فعاليت هاى سازمان در گذشته بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :