رییس سازمان زمین شناسی تاجیکستان از برخی معادن و پروژه های استان خراسان بازدید نمود

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۵ کد : ۸۹۶۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۴۸
رئیس سازمان زمین شناسی تاجیکستان آقای عظیم ابراهیم و رئیس بخش معدن آن سازمان آقای جنابیل مراد الله...

رئیس سازمان زمین شناسی تاجیکستان آقای عظیم ابراهیم و رئیس بخش معدن آن سازمان آقای جنابیل مراد الله روز شنبه 16/2/1385 از برخی معادن و پروژه های اکتشافی با اهمیت در استان خراسان بازدید نمودند.
این گروه توسط مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق آقای مهندس روشن روان و معاونت سازمان صنایع و معادن خراسان آقای مهندس باقری همراهی می شوند. طبق برنامه این گروه از معدن طلای ارغش وفعالیتهای اکتشافی صورت گرفته در آن، همچنین برخی از معادن سنگ اطراف مشهد (ناحیه ده غیبی ) بازدید به عمل آوردند. طبق گزارشهای رسیده فعالیتهای اکتشافی صورت گرفته در این مناطق توجه گروه تاجیک را به خود جلب کرد.


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :