داده های لرزه ای بدست آمده از هیدروفون ها

۳۰ فروردین ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۸ کد : ۸۶۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۵۰
سه صفحه زمین ساختی اصلی نزدیک ساحل شمال غربی اقیانوس آرام با جابجایی تدریجی...

داده های لرزه ای بدست آمده از هیدروفون ها نشان دهنده حرکت صفحات زمین ساختی است. سه صفحه زمین ساختی اصلی نزدیک ساحل شمال غربی اقیانوس آرام با جابجایی تدریجی به زیر فرورانده می شود و منطقه ای که این فرورانش در آن روی می دهد، و عموما نقطه برخورد سه گانه نامیده می شود، به سمت جنوب شرقی در حال حرکت می باشد. این تغییر و حرکت هشدار دهنده نیست زیرا در واقع این حرکت در طول میلیون ها سال روی می دهد. ولی پیشرفت های تکنولوژی و دریافت داده ها از هیدروفون ها، دانشمندان را با دید جدیدی نسبت به زمین شناسی اصولی این منطقه مواجه کرده است و ممکن است مدل های پذیرفته شده قبلی گسترش کف دریا، ولکانیسم زیردریا و نهایتا بلایای لرزه ای را دچار تغییرات مهمی کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :