<P dir=rtl>296 پس لرزه در منطقه بلده تا ساعت 8 روز 18/3/83 </P>

۱۸ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۸:۱۹ کد : ۸۴۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۲۱
<P dir=rtl> پیرو اطلاعیه های قبلی از ساعت 8 روز یکشنبه17/3/1383 تا ساعت 8 روز دوشنبه 18 /3/1383 تعداد 6 پسلرزه دیگر توسط شبکه های لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت شده است</P>

296 پس لرزه در منطقه بلده تا ساعت 8 روز 18/3/83
 پیرو اطلاعیه های قبلی از ساعت 8 روز یکشنبه17/3/1383 تا ساعت 8 روز دوشنبه 18 /3/1383 تعداد 6 پسلرزه دیگر توسط شبکه های لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت شده است. از روز جمعه 8/3/1383 تا کنون 296 پسلرزه با بزرگی 3/1 و تا 5 در منطقه بلده رخ داده است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :