<P dir=rtl><STRONG>کدام یک از ماههای سال لرزه خیز ترند</STRONG></P>

۱۵ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۶:۵۹ کد : ۸۲۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۳۴
<P dir=rtl><FONT size=2>جوامع بشری همواره در امید پیدا کردن نظریه و نشانگری جهت پیش بینی زمان رویداد زلزله می باشد . از آن جمله فراوانی تعداد رویداد زلزله در فصول پر بارش ...</FONT></P>

جوامع بشری همواره در امید پیدا کردن نظریه و نشانگری جهت پیش بینی زمان رویداد زلزله می باشد . از آن جمله فراوانی تعداد رویداد زلزله در فصول پر بارش می باشد در این فصول , بارش سبب افزایش سطح مخازن آب زیر زمینی می شود. همزمانی فصول پر بارش با دوره دور شدن خورشید از زمین و کم شدن اثر جاذبه نیز همراه می باشد . بر اساس آزمایش تزریق آب در صفحه گسلی که در آمریکا انجام شده بود : تزریق 23 میلیون لیتر مکعب آب تعداد46 لرزه در ماه , با تزریق 18 میلیون لیتر مکعب آب تعداد13 لرزه در ماه و با عدم تزریق آب 12 لرزه در سال زلزله رویداده است . نمونه ای دیگر در مطالعات ژئو فیزیکی انجام شده در آلمان می باشد. با تزریق 4000 تن آب در لایه زمین می باشد که سبب ایجاد لرزه های در محل تا عمق 9 کیلومتری گردیده است که با افزایش عمق و کاهش اثر تزریق آب از میزان لرزه خیزی کاسته شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :