پیش‎ بینی‎ زمان‎‎ وقوع زلزله‎ امکان ندارد

۱۴ خرداد ۱۳۸۳ | ۱۰:۴۲ کد : ۸۲۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۲
هنـوز دانـش‎ بشـر بـه‎‎ مـرحلـه ای‎ نرسیده‎‎ است‎‎ که بتواند زمان‎‎, مکان و قـدرت زلـزلـه‎ را پیش‎ بینی‎‎ کند و هیچ‎ دلیل‎ علمی هم‎ برای‎ شایعات‎ وقوع زلزله‎ وجود ندارد...
تهران‎ ـ هنـوز دانـش‎ بشـر بـه‎‎ مـرحلـه ای‎ نرسیده‎‎ است‎‎ که بتواند زمان‎‎, مکان و قـدرت زلـزلـه‎ را پیش‎ بینی‎‎ کند و هیچ‎ دلیل‎ علمی هم‎ برای‎ شایعات‎ وقوع زلزله‎ وجود ندارد. به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, دکتر عباس‎ مهدویان‎ زلزله‎ شناس‎ مهندسـی‎ و متـخصـص‎ در بخش‎ تهدید خطر زلزله‎ با بیان‎‎ ایـن مـطلـب‎ گفت‎: تعدادی‎ گسل‎ در تهران‎ وجـود دارد کـه‎ از جمله‎ می‎ توان‎‎ گسل‎‎‎ شمال تهران, گسل مشا و گسل‎‎ شمال و جنوب‎ شهرری‎ را نام‎ بـرد کـه‎ گسلهای‎ فعالی‎ هستند. وی‎ تصریح‎ کرد: زلزله‎‎ هایی‎ را به این‎ گسل‎ ها نسبت‎ داده‎ اند اما نمی‎ توان‎ پـیـش‎ بینی‎‎‎ کرد که‎‎‎‎ زلزله درچه مکانی و چه زمانی روی‎ خواهد داد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :