<P dir=rtl>ماه های لرزه خیزتر سال کدام اند؟</P>

۱۴ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۵:۴۷ کد : ۸۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۰۶
<P dir=rtl> همزمانی فصول پر بارش با دوره دور شدن خورشید از زمین و کم شدن اثر جاذبه نیز همراه می باشد . بر اساس آزمایش تزریق آب در صفحه گسلی که در آمریکا انجام شده بود : تزریق 23 میلیون لیتر مکعب آب تعداد46 لرزه در ماه...</P>

 

به نقل از بخش خبری پایگاه داده های علوم زمین کشور فراوانی تعداد رویداد زلزله در فصول پر بارش می باشد در این فصول , بارش سبب افزایش سطح مخازن آب زیر زمینی می شود. همزمانی فصول پر بارش با دوره دور شدن خورشید از زمین و کم شدن اثر جاذبه نیز همراه می باشد . بر اساس آزمایش تزریق آب در صفحه گسلی که در آمریکا انجام شده بود : تزریق 23 میلیون لیتر مکعب آب تعداد46 لرزه در ماه , با تزریق 18 میلیون لیتر مکعب آب تعداد13 لرزه در ماه و با عدم تزریق آب 12 لرزه در سال زلزله رویداده است . نمونه ای دیگر در مطالعات ژئو فیزیکی انجام شده در آلمان می باشد. با تزریق 4000 تن آب در لایه زمین می باشد که سبب ایجاد لرزه های در محل تا عمق 9 کیلومتری گردیده است که با افزایش عمق و کاهش اثر تزریق آب از میزان لرزه خیزی کاسته شده است. جدول و نمودار زیر نیز حاصل نتایج آماری حدود 7 هزار زمین لرزه رویداده در ایران می باشد که توسط بانک اطلاعات زمین لرزه پایگاه ملی داده های علوم زمین گرد اوری شده است .

 


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :