<P dir=rtl>چندین‎‎ زلزله‎‎‎ در جزیره ساخالین روسیه</P>

۱۴ خرداد ۱۳۸۳ | ۱۷:۰۴ کد : ۸۱۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۳۰
<P dir=rtl>یک‎ رشته‎‎‎ زمین‎ لرزه بـه شـدت‎ هـای‎ مختلف‎ که‎‎ بیشترین‎‎ آن به بزرگی‎ شش‎ ریـشتـر بود دیروز و امـروز  جـزیـره ساخالین‎ را در...</P>

 
مسکو ـ یک‎ رشته‎‎‎ زمین‎ لرزه بـه شـدت‎ هـای‎ مختلف‎ که‎‎ بیشترین‎‎ آن به بزرگی‎ شش‎ ریـشتـر بود دیروز و امـروز  جـزیـره ساخالین‎ را در خاور دور روسیه‎ لرزاند.
به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه, مقامـات‎ وزارت‎ حوادث غیـر متـرقبـه‎‎ روسیــه اعـلام‎ کردند: نخستین‎‎ زمین لـرزه‎‎ بــه بـزرگـی‎ 6 ریشتر خلیج‎ تاتراسکـی‎ را در غـرب‎ ساخالین‎ تکان‎‎ داد و در چنـدیـن شهـر از جـملـه‎ در منطقه‎ یاژنو ساخالینسک‎ احساس‎ شد.
این‎‎ زمین لرزه‎‎‎ به حـدود 46 خــانــه خسارت‎ زد.
میزان‎‎ شدت‎ زمین لرزه‎ های‎ کوچکتر 3 و 4 ریشتر ثبت‎‎ شده‎ است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :