<P dir=rtl>آخرین گزارشها از پس لرزه های جدید در منطقه بلده  </P>

۱۳ خرداد ۱۳۸۳ | ۱۲:۲۴ کد : ۸۰۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۹۵
<P dir=rtl>از ساعت ۱۵ روز سه شنبه تا ساعت هفت چهارشنبه (امروز)۱۵ پس لرزه دیگر<BR>در منطقه بلده در استان مازندران ثبت شد</P>

آخرین گزارشها از پس لرزه های جدید در منطقه بلده 
 
تهران ،، ایرنا : ۱۳ خرداد۱۳۸۳ برابر با۲ ژوئن ۲۰۰۴
از ساعت ۱۵ روز سه شنبه تا ساعت هفت چهارشنبه (امروز)۱۵ پس لرزه دیگر
در منطقه بلده در استان مازندران توسط شبکه های لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران ثبت شده است .
موسسه ژئوفیزیک مرکز لرزه نگاری کشوری در نمابری به ایرنا با اعلام این
خبر اعلام کرد : بزرگترین این پس لرزه ها، ساعت ۲۰ و۵۸ دقیقه دیشب۷ / ۲
ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین بزرگی داشت .
طول جغرافیایی این پسلرزه ۶۰ / ۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۶ آن / ۳۶ درجه
گزارش شده است .
از زمان وقوع زلزله روز جمعه در بلده تاکنون ،۲۳۹ پسلرزه با بزرگی
/ ۱ و بالاتر در آن منطقه ثبت شده است 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :