<P dir=rtl>برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ادبیات زمین شناسی- شیوه نگارش گزارش</P>

۱۳ خرداد ۱۳۸۳ | ۰۹:۵۶ کد : ۸۰۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۵۶
<P dir=rtl>این کارگاه توسط دکتر ناصر خویی در زمان...</P>

کارگاه مربوطه در تاریخ سه شنبه ۲۶/۳/۸۳ ساعت ۱۲-۹ در محل سالن کنفرانس پژوهشکده علوم زمین برگزار می گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :