فراخوان مقاله-مونوگراف دریای خزر

۲۱ آبان ۱۳۸۲ | ۱۳:۴۱ کد : ۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵۰
اطلاعیه به اطلاع همکاران - پژوهشگران و علاقمندان میرساند،‌در نظر است مقالاتی برای چاپ در یک مونو گراف درباره ...
اطلاعیه به اطلاع همکاران - پژوهشگران و علاقمندان میرساند،‌در نظر است مقالاتی برای چاپ در یک مونو گراف درباره دریاچه های خزر و آرال تهیه گردد. این مونو گراف از سوی کمیته ملی زمین شناسان قزاقستان تهیه میشود و از کلیه کشورهای حاشیه این دو دریاچه مقالاتی برای مونو گراف ارسال شده است. لذا از کلیه پژوهشگران تقاضا میشود مقالات خود را با شرایط مشروح در زیر حداکثر تا تاریخ 15/9/1382 به جناب آقای دکتر قریشی (سرپرست پژوهشکده علوم زمین)تحویل نمائید. 1- مقاله باید در یکی از زمینه های زیر ( فصل های مونو گراف ) باشد: • زمین شناسی و ژئومکانیک ناحیه • کانی سازی و منابع معدنی ناحیه • هیدروژئولوژی و هیدرولوژی ناحیه • مسائل زیست محیطی استفاده از منابع معدنی ( و نفتی ) • لرزه زمین ساخت و نوزمین ساخت ناحیه 2- مقاله ترجیحا به زبان انگلیسی باشد و از نظر حجم (‌شامل همه موارد متن، شکل ها، جدول ها و منابع ) از 8صفحه تجاوز نماید. 3- مقاله در محیط WORD و با قلم TIMES NEW ROMAN اندازه 12 تهیه شود . فاصله خطهای متن SINGLE SPACE باشد . بر روی کاغذ آ4 ، 3 سانتیمتر از چپ ، 1.5 سانتیمتر از راست و از بالا و پایین 2 سانتیمتر باشد. شکل ها را می توان در متن گنجاند، اما با فایل مربوط نیز در محیط Adobe Photoshop ( فایلهای اسکن شده با فرمت TIF و وضوح 300 dpi ) یا Corel Draw نسخه 7 تا 10 به همراه فایل متن ارائه گردد. یک نسخه از چاپ مقاله به همراه دیسکت ارائه گردد. Info@gsi-iran.org

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :