<P dir=rtl>زلزله‎ تسوج‎ را لرزاند</P>

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۰۷:۵۱ کد : ۷۰۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۷۵
<P dir=rtl>تهران‎ ـ زلزله‎‎ ای‎ به بزرگـی‎ 3 و یـک‎ دهـم‎ ریشتر شهر تسوج‎ در آذربـایجـان‎ شـرقـی‎ را لرزاند.رییس‎ شبکه‎‎ لرزه نگاری‎ تبـریـز زمـان‎ این‎ زلزله‎‎ را سـاعـت‎ 19...</P>

زلزله‎ تسوج‎ را لرزاند

تهران‎ ـ زلزله‎‎ ای‎ به بزرگـی‎ 3 و یـک‎ دهـم‎ ریشتر شهر تسوج‎ در آذربـایجـان‎ شـرقـی‎ را لرزاند.
رییس‎ شبکه‎‎ لرزه نگاری‎ تبـریـز زمـان‎ این‎ زلزله‎‎ را سـاعـت‎ 19 و 5 دقـیقـه و 18 ثانیه و مکـان‎‎ آن را اطراف‎ شمال‎ شهر تسوج‎ در استان‎‎ آذربایجان شـرقـی‎ اعلام‎ کرد.
دبیر ستاد حوادث و سوانح‎ آذربایجـان‎ شرقی‎‎ نیز گفت‎: این‎ زلزله‎ خسـارتـی در بـر نداشت‎

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :