<P dir=rtl><STRONG>رشد مصرف آلومینیوم در ایران‌ به بیش از متوسط جهانی خواهد رسید </STRONG></P>

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۱۶:۰۶ کد : ۶۹۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۲۷
<P dir=rtl><FONT size=2>   میزان مصرف آلومینیوم در کشور از 200 هزار تن فعلی به 300 تا 350 هزار تن در ده سال آینده و 500 هزار تن تا سال 1400 خواهد رسید ...</FONT><BR></P>

رشد مصرف آلومینیوم در ایران‌ به بیش از متوسط جهانی خواهد رسید

   گروه بورس: میزان مصرف آلومینیوم در کشور از 200 هزار تن فعلی به 300 تا 350 هزار تن در ده سال آینده و 500 هزار تن تا سال 1400 خواهد رسید. 

   یک کارشناس بازار فلزات درگفت وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای درحال توسعه محسوب می شود، گفت: به علت افزایش فعالیت صنایعی مانند خودروسازی، هواپیما سازی، برق و الکترونیک پیش بینی می شود مصرف آلومینیوم کشور در سال‌های آینده به شدت افزایش یابد.  

 

   حسین اعتمادی افزود: براساس مصرف حداقل 150 کیلوگرم آلومینیوم برای تولید هر خودروی جدید، به این ترتیب حداقل 75 هزار تن آلومینیوم در صنایع خودروسازی کشور نیاز خواهد بود.

   وی با اشاره به اهداف آتی صنایع خودرو در زمینه افزایش تیراژ تولید و ورود به بازارهای جهانی گفت: در این شرایط می توان مصرف آلومینیوم را در صنایع خودرو برای بیست سال آینده ، حداقل 100 تا 150 هزار تن پیش بینی کرد.

   به گفته وی، نرخ رشد مصرف برای دهه نخست قرن بیست و یکم، دو تا سه درصد در سال پیش بینی شده است که با توجه به وضع خاص صنعتی و اقتصادی کشور، انتظار می رود با شتاب گرفتن پیشرفت های علمی و فنی، نرخ رشد مصرف آلومینیوم در ایران بیش از میزان متوسط جهانی و در حدود چهار تا پنج درصد باشد.

   اعتمادی افزود: بر این اساس پیش بینی مصرف حداقل 300 تا 350 هزار تن آلومینیوم برای 10 سال آینده و حدود 450 تا 500 هزار تن برای بیست سال آینده کشور، نمی تواند دور از واقعیت باشد.

   وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آلومینیوم اولیه در ایران هم اکنون 75/1 کیلو گرم است، تصریح کرد: با توجه به نیاز روز افزون کشور به آلومینیوم و رشد جمعیت کشور، بنابراین در سال 1400نیاز کشور به آلومینیوم سالانه به حدود500 هزار تن خواهد رسید.

  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :