مشاهدات زایش ستارگان توسط ناسا از طریق اشعه ایکس!!!!

۳۰ آبان ۱۳۸۴ | ۰۱:۳۴ کد : ۶۴۴۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵۵
اخیرا ناسا از طریق اشعه ایکس یکسری ستارگان راه شیری را کشف کرده است این روش...
اخیرا ناسا از طریق اشعه ایکس یکسری ستارگان راه شیری را کشف کرده است
این روش جدید باعث شده تا یکسری از رازهای متداول در کهکشان شیری حل شود از این روش دانشمندان توانسته اند تا تعداد زیادی سیاه چاله های عظیم را کشف کنند این سیاه چاله های که لقب سیاه چاله هایمهیب و ترسناک را به خود اختصاص داده اند در مرکز کهکشان راه شیری وجود دارند نتایج این تحقیقات نشان میدهد که حجم بسیار زیادی از گازها وبخار در حال دوران در اطراف این سیاه چاله ها می باشند و این سیاه چاله ها را محفوظ و بی خطر نگاه میدارند این نظریات نشات از مشاهدات اشعه ایکس می باشد. در کنار این نظریات یکسری از محققین تئوری کشف ستارگان توسط مادون قرمز را رد کرده اند .این ستارگان که توسط اشعه ایکس ردیابی شده اند کمتر از یک سال نوری از مرکز سیاه چاله ها فاصله دارند که بنام صورت فلکی A  هستند که در  مرکز آنها شکاف موجود است که ناشی از جذر و مد و کشش سیاه چاله ها می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :