<P dir=rtl>اولین آزمایشگاه همانند سازی (Modeling) زمین شناسی کشور در روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1383 به بهره برداری خواهد رسید</P>

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۳ | ۱۲:۲۴ کد : ۶۴۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۹
<P dir=rtl>نام این آزمایشگاه نیز تحت عنوان " آزمایشگاه ایرانی ژئودینامیک و تکتونیک کاربردی"         (Persian Applied Geodynamic and Tectonic laboratory, PAGTL) خواهد بود. آزمایشگاه فوق...</P>

آزمایشگاه ایرانی ژئودینامیک و تکتونیک کاربردی


اولین آزمایشگاه همانند سازی (Modeling) زمین شناسی کشور در روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1383 به بهره برداری خواهد رسید.  نام این آزمایشگاه نیز تحت عنوان " آزمایشگاه ایرانی ژئودینامیک و تکتونیک کاربردی"         (Persian Applied Geodynamic and Tectonic laboratory, PAGTL) خواهد بود. آزمایشگاه فوق که بر اساس آخرین اصول علمی همانند سازی ساخته شده در خاورمیانه نیز منحصر به فرد بوده  که خود نشاندهنده پیشگام بودن ایرانیان در زمینه توسعه و گسترش علوم در منطقه است.
        این آزمایشگاه در نظر دارد تا بصورت یک بخش تحقیقی- کاربردی در علوم زمین (واقع در پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)  برای همانند سازی فیزیکی (الگوهای مدرج و غیر مدرج) و ریاضی ساخت ها و فرآیند های زمین شناسی جهت ارتقاء سطح  پژوهش و کاربرد علوم زمین در صنعت و معدن و نفت فعالیت خود را آغاز کند. مهمترین اهداف تاسیس این آزمایشگاه عبارتند از:
1. فراهم کردن زمینه لازم برای پژوهشگران علوم زمین کشور تا بتوانند از الگوهای آنالوگ مدرج یا غیر مدرج (Scaled or Unscaled Analogue Models) براساس اصول استاندارد مورد استفاده در دانشگاهها و موسسسات تحقیقی بین المللی (نظیر دانشگاه اوپسالا و یا انسیتو نفت فرانسه) به عنوان ابزاری کارآمد در شناخت فرآیند های زمین شناسی در مقیاس های مختلف (میکروسکوپی تا ماکروسکوپی) استفاده نمایند. این آزمایشگاه بعنوان یک ابزار کارآمد در تحقیقات زمین شناسی تا کنون دور از دسترس پژوهشگران علوم زمین میهنمان و منطقه خاورمیانه بوده است.
2. باز نمودن دریچه نوینی در تحقیقات علوم زمین در کشور ودر دسترس قرار دادن این امکان برای دانشجویان مستعد (در مقاطع مختلف) و نیز پژوهشگران کشور تابتوانند استعداد های خود را به عرضه ظهور رسانیده و دیدگاهای نوینی را در ارتباط زمین شناسی کشور خلق نمایند. 
3. برآوردن نیاز چند دهه ایی دانشگاه های کشور را به داشتن آزمایشگاهی برای واحد درسی دوره های کارشناسی ارشد که تحت عنوان "تکتونیک تجربی" بوده است.
4.  برطرف کردن خلاء و شکاف علمی قابل توجه بین همانند سازی زمین شناسی که امروزه در موسسات پژوهشی بین المللی وجود دارد و آنچه که در حال حاضر در موسسات داخلی مطرح است که متاسفانه تنها قابل مقایسه با مطالعات همانند سازی در اواخر قرن هیجدهم یعنی هنگامی که اولین همانند سازی در زمین شناسی منتشر شد.
5. برقراری ارتباط علمی میان زمین شناسان کشور و سایر موسسات پژوهشی در کشورها همسایه از طریق فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی برای همانند سازی عوارض زمین شناسی برای درک بهتر مسائل زمین شناسی در مقیاس منطقه ایی.
6. برداشتن گامی در جهت ارتباط بین محققان علوم زمین در مراکز پژوهشی و بدنه اجرایی که در صنعت نفت و معدن فعالیت میکنند از طریق همانند سازی عوارض و مسائل زمین شناسی که در عمل با آن در گیر هستند.
7. ایجاد زمینه لازم برای همانند سازی در فضای مجازی با کمک ریاضی برای فرآیند های زمین شناسی بعنوان پلی برای برقراری ارتباط علمی میان ریاضی و فیزیک دان ها از یک سو و زمین شناسان از سوی دیگر که در کشور می تواند به ظهور و تربیت اولین نسل از محققان علوم زمین خواهد شد  که در واقع ترکیبی از زمین شناس و فیزیک دان می باشند. 
8. ایجاد زمینه مشاهداتی برای اطلاع رسانی عمومی به افراد غیر متخصص  برای آشنایی و درک  فرآیند های زمین شناسی که بر روی زندگی انسان تاثیر گذار هستند بصورت تجسمی و ملموس از طریق ساخت الگوهای استاتیک (نظیر ماکت زمین شناسی) و یا همانند سازی دینامیکی ( راه اندازی الگوهای تحولی نظیر تشکیل زمین لرزه و گسلش و یا تکامل کمربندهای کوهزایی).
9. توسعه و ابداع روش های همانند سازی زمین شناسی و ارتقاء سطح کیفی و کمی این گونه مطالعات در علوم زمین.

 

عباس بحرودی
 


  

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :