از خورشید چه می دانید

۳۰ آبان ۱۳۸۴ | ۰۱:۲۶ کد : ۶۴۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۶۶
109 عدد زمین می تواند داخل دیسک خورشید جای گیرد و داخل آن می تواند در بر دارنده ی بیشتر از 1.3 میلیون عدد زمین باشد. خورشید در حال حاضر دارای تقریبا 70% هیدروژن و 28% هلیم است. و بقیه ی این درصد...

109 عدد زمین می تواند داخل دیسک خورشید جای گیرد و داخل آن می تواند در بر دارنده ی بیشتر از 1.3 میلیون عدد زمین باشد. خورشید در حال حاضر دارای تقریبا 70% هیدروژن و 28% هلیم است. و بقیه ی این درصد فلزاتند که کمتر از 2%حجم خورشید را در بر دارند. این درصد کم کم به مرور زمان با تبدیل هیدروژن به هلیم تغییر می کند. هر ثانیه 700 میلیون تن هیدروژن به خاکستر هلیم تبدیل می شود. در این مرحله 5 میلیون تن انرژی خالص آزاد می شود.به مرور زمان خورشید روشنتر می شود. انرژی منظومه شمسی عمیقا در داخل کره اش می باشد. و حال اینکه دمای خورشید 15.000.000   درجه سانتی گراد و 27.000.000 فارنهایت و فشار آن 340 میلیون برابر فشار زمین در سطح دریاست (340 برابر 76  )پس مقداری انرژی هسته ای حاصل از واکنش های هسته به وقوع می پیوندد.این واکنش سبب ایجاد 4 پروتون و یا هید روژن هسته ای می شود.تا با هم یک ذره آلفا یا هلیوم هسته ای ایجاد کنند.جرم ذره ی آلفا تقریبا 7% کمتر از جرم 4 پروتون است. تفاوت در این جرم اخراج شده، بصورت انرژی اشت که به بخش سطحی خورشید حمل می شود. این انرژی ایجاد شده، موجب ایجاد جریان همرفتی می گردد.انرژی در کره خورشید جمع شده است و حدود میلیونها سال طول می کشد تا به سطح خورشید برسد.بیرونی ترین لایه ی مرئی خورشید فتوسفر نامیده می شود و دمایی در 6.000 درجه سانتی گرادتا 11.000 فارنهایت (5800) دارد. این لایه ظاهر شفافی دارد و در طول انفجاری سخت، این انرژی را به لایه سطحی می دهد.ناحیه ی کوچکی به نام  (چرو مسفر) لایه زیرین فتوسفر است. لایه ی بیرونی خورشید دارای چرخش متفاوتی است.دراستوا این سطح هر 25.4 روز یکبار می چرخد و نزدیک قطبها این عدد نزدیک 36 روز است. این رفتار غیر عادی بر اساس این حقیقت است که خورشید جسم جامد و سختی همانند زمین نیست. تاثیرهای متشابه در سایر سیارات گازی همانند مشتری نیز دیده شده است .چرخشهای متفاوت ملاحظه شده به داخل خورشید نیز گسترش یافته ولی کره ی خورشید همانند جسم سختی می چرخد لکه های خورشیدی نقاط تیره رنگی هستند که دمای کمتری نسبت به نقاط دیگر خورشیدی داشته و در بعضی مواقع بر سطح خورشید  ظاهر میشوند. لکه از نظر مغناطیسی بسیار فعالند و در صورتی که تعداد و اندازه آنها افزایش یابد تاثیراتی را بر زمین خواهند گذاشت. شفق های قطبی - تاثیرات بر امواج مخابراتی و برخی تاثیرات بر اب و هوا از جمله اثار ازدیاد لکه های خورشیدی است.  اگر از فیلتر مناسب و یک تلسکوپ کوچک یا دوربین دوچشمی استفاده نمایید میتوانید این لکه ها رامشاهده کنید.به خاطر داشته باشید استفاده از فیلتر مخصوص برای این کار الزامی است و استفاده نکردن از فیلتر باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به چشم خواهد شد. . لکه های خورشیدی می توانند بزرگ باشند حتی با قطر50.000 km بالا ترین ناحیه ی رقیق شده، چرو مسفر chromospher ، کرونا corona نامیده می شود. دما در قسمت corona بالای 1000.000 k است.سمت مغناطیسی خورشید بسیار قوی و پیچیده است.(بر اساس استانداردهای زمینی)این قسمت "مگنتوسفر""magnetosphere " یا هلیوسفر"heliospher " نامیده می شود.علاوه بر گرما و نور، خورشید مقدار کمی از چگالی ذخیره شده ی خود را نیز متساطع می کند.(بیشتر الکترون و پروتون)

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :