نقشه های دینامیکی از ستاره دنباله دار تمپل 1

۲۹ آبان ۱۳۸۴ | ۰۱:۲۸ کد : ۶۴۲۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۳۸
اخیرا دانشمندان یک نقشه تفکیک شده و فضائی را از هسته زمین که بصورت سه بعدی است تهیه کرده اند. متن و...
اخیرا دانشمندان یک نقشه تفکیک شده و فضائی را از هسته زمین که بصورت سه بعدی است تهیه کرده اند. متن و مفهوم تصویر HRIVIS قبل از تحت فشار قرار گرفتن لایه ها را نشان میدهد.دمای داخل و خارج را بصورت یک ستون حرارتی و طبق کلوین بیان میکند . این داده های دینامیکی توسط طیف سنج IR (بازیابی اطلاعات) که دامنه فعالیت آن (سیگنال) بین 8/1 تا 2/2 UM است رد یابی میشود..
نتیج بدست آمده بصورت الوان مختلف بیان میشود بدین صورت که رنگ قرمز بالاترین حرارت و ارغوانی سردترین را نشان میدهد که بین 260 درجه تا 329 درجه کلوین است. این حرارتها بیان میکند که اینرسی گرمائی سطح پائین تر از همه میباشد.این اینرسی حرارتی تقریبا به میزان <100W/K/M2/S/1/2  برآورد شده است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :