فسیل 365 میلیون ساله: حلقه پیوند میان باله ماهی و بازو

۰۸ تیر ۱۳۹۰ | ۰۷:۲۰ کد : ۶۳۱۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۲۱
قدیمی ترین استخوان بازوی یک موجود ساکن رودخانه ها را که 365 میلیون سال قبل می زیست و می تواند چگونگی...

قدیمی ترین استخوان بازوی یک موجود ساکن رودخانه ها را که 365 میلیون سال قبل می زیست و می تواند چگونگی خروج موجودات از آب ها و تسخیر خشکی را توضیح دهد، یافته اند.دانشمندان معتقدند که این قطعه استخوان ممکن است حلقه پیوند تکاملی میان باله ماهی و دست و پای موجودات ساکن خشکی ها باشد.این فسیل که در یک نهر کهن در ایالت پنسیلوانیا کشف شد، قدیمی ترین استخوان بازوی شناخته شده تا به امروز است. تاکنون هیچ موجودی کهن تر از این که دارای دست و پا بوده باشد کشف نشده است.در آن زمان، یعنی 365 میلیون سال قبل، فرآیند خروج موجودات زنده از آب برای اشغال خشکی ها تازه آغاز شده  بود.پژوهشگران دانشگاه شیکاگو می گویند که این جانور چهار دست و پا، به بازوهای قدرتمندی که به آن امکان می داد از زمین فاصله بگیرد (مثل حالت شنا رفتن در ورزش) مجهز بوده است.این عضو می توانسته نخستین مرحله در فرآیند تکامل دست و پایی موثر برای گام برداشتن بر سطح خشکی ها بوده باشد. این یافته همچنین ممکن است رد پاهای مرموزی را که بر بستر رودهای ماقبل تاریخ به جا مانده است و تاکنون رمز آن گشوده نشده بود توضیح دهد.قدیمی ترین موجودی که دارای بازو بوده است، در رودهای کم عمق و آرام زیست می کرده است. یافته اخیر نشان می دهد که بازو ابتدا برای حرکت در آب های کم عمق تکامل یافت و وسیله ای برای حرکت در خشکی نبود

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :