خطوط اصلی اکتشاف مس در سطح کشور مشخص شد

۰۸ تیر ۱۳۹۰ | ۰۵:۰۸ کد : ۶۱۰۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۴۲
مدیر امور اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران خطوط اصلی برنامه‌های اکتشاف مس را در سطح کشور ...
مدیر امور اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران خطوط اصلی برنامه‌های اکتشاف مس را در سطح کشور اعلام کرد.
اکبر کریمی، مدیر امور اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران گفت:‌ با توجه به مطالعات اکتشافی گذشته در سطح ایران و نتایج حاصله از آن امور اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران برنامه‌های اکتشافی خود را در سه مسیر تدوین نموده است.
او افزود:‌ در مسیر اول عملیات اکتشافی تفصیلی و تکمیلی بر روی معادن شناخته شده و دارای پتانسیل انجام خواهد شد و پس از آن در مسیر دوم اندیس‌های مس امید‌بخش که مطالعه چندانی بر روی آنها انجام نیافته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت مطالعه اکتشافی در مناطق و نواحی مشخص در سطح ایران که به صورت ناشناخته بوده و جهت اکتشاف معادن مس پورفیری و ماسیوسولفاید امیدبخش می‌باشند، انجام خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :