بچه های مشتری 47 تا شدند!!!

۲۷ مهر ۱۳۸۴ | ۰۵:۰۰ کد : ۶۰۸۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۶
دانشمندان در مطالعه جدیدی که در زمینه کشف منشأ پیدایش سیاره مشتری انجام دادند ، موفق شدند...
دانشمندان در مطالعه جدیدی که در زمینه کشف منشأ پیدایش سیاره مشتری انجام دادند ، موفق شدند هفت قمر جدید در مدار این سیاره شناسایی کنند . با این کشف که به کمک تلسکوپ های مستقر در جزیره ها  انجام شده است . تعداد قمرهای بزرگترین سیاره منظومه شمسی به 47  عدد رسید . از میان هفت قمری که به تازگی کشف شده اند ،  5 قمر در خلاف جهت چرخش مشتری به دور خود ، به دور این سیاره می چرخند و ویژگی های مدار آنها نشان می دهد که این قمرها د رمکان دیگری شکل گرفته اند و سپس گرفتار جاذبه  مشتری شده و در مدار این سیاره قرار گرفته اند .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :