چهارانتصاب جدید دروزارت صنایع ومعادن

۰۲ آذر ۱۳۹۰ | ۱۳:۲۲ کد : ۶۰۵۹ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۷۶
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،طی حکمی مهندس منصوره نقشینه ارجمند به سمت مدیرکل دفتر آمار واطلاع رسانی ،مهندس محمد گلی کلیشمی به ...
وزیر صنایع ومعادن باصدور احکامی جداگانه چهار مدیر پیشنهادی خودرامنصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،طی حکمی مهندس منصوره نقشینه ارجمند به سمت مدیرکل دفتر آمار واطلاع رسانی ،مهندس محمد گلی کلیشمی به سمت مدیر کل دفتربرنامه ریزی ،مهندس خسرو جوزدانی به سمت مدیرکل دفتر نظارت وارزیابی ودکتر محسن حاتم به سمت مدیرکل دفترپژوهش ،فن آوری وآموزش منصوب شدند.
براساس این گزارش احکام وزیرصنایع ومعادن ، باتوجه به تعهد ،تخصص وتجربه کاری مدیران مذکور صادر شده است.
یادآور می شود پیش ازاین دکتربصیری ،مهندس ثقفی ،مهندس جلال منش ومهندس اشرف سمنانی به ترتیب عهده دار مسولیت های مذکور بوده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :