لرزشهای قطب جنوب مدرک واقعی دو نوع سرعت زمین است

۱۳ مهر ۱۳۸۴ | ۰۴:۵۶ کد : ۵۹۵۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۹۴
تکانهای شدید جنوب جزیره ساندویچ در نزدیکی قطب جنوب لرزه شناسان را وادار کرد تا در مورد موضوعات ژئوفیزیک و...
تکانهای شدید جنوب جزیره ساندویچ  در نزدیکی قطب جنوب لرزه شناسان را وادار کرد تا در مورد موضوعات ژئوفیزیک و دورانهای زمین و فیلدهای مغناطیسی تحقیق کنند. حرکت و سیر امواج لرزه ای از قطب جنوب به شمال و باالعکس و همچنین در سرتاسرهسته زمین کمک شایانی کرد تا دانشمندان جهت حرکت هسته داخلی که به اندازه کره ماه است را پیداکنند(هسته داخلی زمین سریعتر از سطح حرکت می کند ودر هر سال حدود 3/0 تا 5/0 درجه حرکت میکند) .این موضوع تا 9 سال طول کشید تا اینکه از طریق مدلسازی رایانه ای توانستند مواد مذاب  را که از جنس آهن هستند دریافت کنند که باعث تولید جریانهای مغناطیسی و فیلدهای مغناطیسی شود  که این فیلدها در هسته خارجی تولید و پیرامون هسته داخلی قرار می گیرد با اینکه دانشمندان با سنجش و اندازه گیری چرخش بیشتر هسته داخلی مشکل دارند اما مدارک و شواهد مستندی در رابطه با اینکه سرعت هسته داخلی  نسبت به حالت عادی زمین بیشتر است ارائه کرده اند .هسته زمین شامل دو هسته خارجی بصورت مایع و با قطر حدود 7000 کیلومتر و نقش ژئودینامیکی زمین را ایفا میکند و همچنین تولید کننده فیلدهای مغناطیسی می باشد و هسته داخلی زمین با 2400 کیلومتر ضخامت بصورت جامد می باشد ضمنا" مد نظر داشته باشید که جهت حرکت هسته داخلی زمین با جهت حرکت پوسته  وجبه یکی می باشد.آنالیزها و تجزیه و تحلیلها توسط لرزه شناسان در سه دهه اخیر نشان میدهد با اختلاف درجه هسته و سطح کره  هسته زمین بعد از 900 سال یک دور کامل بیشتر از سطح زمین میزند .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :