تهیه نقشه‌های یک‌بیست‌وپنج‌هزارم ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی در کشور

۱۳ آذر ۱۳۹۰ | ۱۶:۴۵ کد : ۵۹۳۲ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۵۴
برای اولین بار در کشور تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک‌بیست‌وپنج‌هزارم برای مطالعه ...
برای اولین بار در کشور تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک‌بیست‌وپنج‌هزارم برای مطالعه وپی جویی نقاط امیدبخش معدنی توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به اجرا در‌می‌آید.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مهندس ناصر عابدیان معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار این سازمان با بیان این مطلب افزود : با توجه به تدوین استراتژی اکتشاف در برنامه سوم توسعه دولت و سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در خصوص اجرای عملیات اکتشافی که برروی زون‌های بیست‌گانه اکتشافی کشور متمرکز شده بود، سازمان زمین‌شناسی،پس ازشناسایی نواحی امید بخش معدنی مبادرت به تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک‌بیست‌و‌پنج‌هزارم نموده که این عملیات درسالجاری برروی مناطق امیدبخش معدنی که در استان‌های‌آذربایجان‌شرقی و غربی، مرکزی، سمنان، کرمان و یزدشناسایی شده اند درحال اجرا می باشد.
 وی هدف از مطالعه و شناسایی نواحی امید بخش معدنی را، معرفی کانسارهای حائز‌اهمیت و با ذخیره اقتصادی مناسب دانست و تصریح کرد :‌در صورت ادامه این روند،فعالیت بخش‌های مختلفی اعم از دولتی و خصوصی جهت ادامه عملیات اکتشافی و بهره برداری از معادن در سراسر ایران تشدید خواهد شد.
عابدیان افزود :درسالهای گذشته تعیین نواحی امیدبخش معدنی با تلفیق 5 لایه اطلاعاتی انجام شده است که این امر برای اولین بار وتقریبا منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی درکشور صورت گرفته که سرآغاز تحول در عرصه شناسایی نواحی  امیدبخش معدنی بشمار می‌آید بطوریکه رونق چنین فرهنگ اکتشافی می‌تواند زیر‌بنای علمی و فنی قابل توجهی در جامعه اکتشافی پدید آورد.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی در توضیح بیشتر پیرامون نحوه اجرای عملیات اکتشافی افزود : با شناسایی وتفکیک مناطق مختلف معدنی بااولویت از درجه یک تادرجه سه ازمواردمهمی بوده است که درمرحله شناسایی ودر فازیک عملیات اکتشافی انجام پذیرفته است.
وی خاطرنشان شد :‌بدیهی است با استمرار مرحله دوم اکتشافی یعنی مرحله پی جویی چنانچه پس از اتمام این عملیات،‌محدوده‌های امیدبخش به نقاطی ختم شوند که از لحاظ اقتصادی قابلیت ادامه عملیات اکتشافی را داشته باشند در چارچوب اکتشافات عمومی و پس از آن اکتشافات تفضیلی،ادامه عملیات اکتشافی به اجرا درخواهد آمد.
عابدیان در ادامه با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته در این خصوص یادآور شد : بمنظور تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی بالغ بر 14 میلیارد ریال درسال84 برآورد مالی شده است که این عملیات هم درچارچوب فعالیت های سازمان وهم ازطریق بخش خصوصی انجام می پذیرد .

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی درادامه اضافه کرد:باتهیه نقشه های زمین شناسی وزمین شناسی اقتصادی که همراه باتهیه نقشه های ژئوشیمیایی درمقیاس1:25000می باشد، کمک قابل توجهی به امر شناخت هرچه بیشترمتالوژنی ایران می کند وامیدواریم که بااجرای این پروژه ها، درنهایت سوی دستیابی به ذخائر معدنی قابل توجه هدایت وجامعه معدنی کشورراازقوت وقدرت اجرائی بیشتری برخوردار نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :