پی جوئیهای جدید از کهکشان راه شیری

۲۱ آذر ۱۳۹۰ | ۱۲:۳۸ کد : ۵۸۷۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۳
با کمک ناسا از طریق تلسکوپها آنالیزهای وسیع و پهناوری از ساختمان راه شیری امیدواریهای زیادی را از شواهد و...
با کمک ناسا از طریق تلسکوپها آنالیزهای وسیع و پهناوری از ساختمان راه شیری امیدواریهای زیادی را از شواهد و مدارک به ارمغان آورده است.از طریق تلسکوپهای قوی مادون قرمز توانسته اند تصاویر دریافتی متمایز و برجسته ای را تهیه کردند.با بررسی این مدارک توسط تلسکوپ توانسته اند 30 میلیون ستاره را در کهکشان راه شیری مشاهده کنند که دارای جزئیات بسیار زیادی است.
وظیفه بررسی و آنالیز این تلسکوپ بسیار زیاد است که شبیه به بررسی سلولهای درختان یک جنگل عظیم است !!!!
در مرکز کهکشان راه شیری مانعی شبیه به یک میله دیده میشود که در نوع خودش بسیار جالب و دیدنیست و از طریق ان توانستندبا کمک علم رده بندی کهکشان ها این سیارات و ستارگان را درجه بندی کنند ونیز توانستند از طریق محاسبات  این مانع یا میله را مسیریابی و جهت یابی کنند این میله بسیار پیر و قدیمی است و در مرکز کهکشان قرار دارد و تا سطح آن 27000 سال نوری فاصله دارد که 7000 سال نوری بیشتر از حدی که ما گمان می کردیم.این میله حدود 45 درجه نسبت به خورشید جهت دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :