کاوشگران به دنبال اراضی و مناطق منفذ دارهیدروترمال(آب گرم)در شمالیترین نقطه قطب شمال هستند

۲۳ آذر ۱۳۹۰ | ۱۶:۲۳ کد : ۵۸۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۶۰
اخیرا" دانشمندان منافذ هیدروترمال دنیارا در طول تیغه اقیانوس منجمد شمالی شناسائی کرده اندکه به نوبه خود...
اخیرا" دانشمندان منافذ هیدروترمال دنیارا در طول تیغه اقیانوس منجمد شمالی شناسائی کرده اندکه به نوبه خود بسیار دیدنی و تماشائی است. در طول سه هفته اخیر یک هیئت اعزامی به رهبری آقای پدرسون که یک زمین شناس دریائی می باشد در حال بررسی و شناسائی سیستم تیغه قطب شمال از ایسلند شده اند که اغازاین حرکت تحقیقاتی از سال 1999 بوده است .در این تحقیقات از یک وسیله دورسنجی برای کاوش منفذ فیلدها که آنها کشف کردند در اطراف عرض جغرافیائی 71 درجه شمالی ایسلند اسفاده نموده اند .جالب است که بدانید بیشتر اراضی قطب شمال شناسائی نشده است .در کنار این منافذ تعداد بیشماری دودکشهای مرتفع (30-40- 50-یا بیشتر) که آبهای گرم از دهانه های آنها فوران میکند مشاهده شده است.

این تیم دستگاهی بکار بردند بنام ایزوسپلر که یک سنسنور یا گیرنده حرارتی و شناور می باشد که برای اثبات شواهد کمک زیادی میکند آنها از این طریق توانستند 2 فیلد بزرگ با حرارتهای متفاوت (کم و زیاد) که از دهانه دودکش جاری بود شناسائی کنند .که با حرارتهای 260 و 300 درجه سانتیگراد سنجیده شد.این گروه معتقد است که فشار حاصل از طبقات باعث داغ شدن ابهامیشود و سپس از منفذ خارج میشوند

 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :