کشف‎ ذخایر آب‎ در کره‎ مریخ‎

۰۲ آذر ۱۳۹۰ | ۱۲:۱۰ کد : ۵۸۱۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۴۵
محققان شواهدی‎ از وجـود یـخ‎ در تپـه‎‎‎ هـای‎ شنـی‎ مریـخ‎ پیدا کرده انــد .

محققان شواهدی‎ از وجـود یـخ‎ در تپـه‎‎‎ هـای‎ شنـی‎ مریـخ‎ پیدا کرده انــد که می‎ توان‎‎ از آن برای‎ تولید سوخت‎ و کمک‎ بـه‎ زندگــی‎ انسان‎‎ بر روی‎ این سیاره‎ اسـتفـاد کرد.
به‎ گزارش‎ واحـد مرکـزی‎ خبـر, پژوهشگـران‎ می‎ گویند چنانچه‎‎ بازدید کنندگان‎ آینده از سیاره‎‎‎ مریخ‎ نیـاز بـه آب‎ داشتـه بـاشنـد احتمالا مقادیر زیادی‎ از این‎ مایـع‎ را بـه‎ شکل‎ یخ‎ در زیر تپه‎‎ های‎ شنـی‎ ایـن‎ سیـاره پیدا می‎ کنند.
دانشمندان‎ علاوه‎ بر تونـل‎ هـا و شیـارهـای‎ موجود در سطح‎ مریخ‎ که‎ نشان‎ می‎‎ دهد زمانـی آب‎ بر روی‎ این‎‎ سیاره‎‎ جریان داشتـه اسـت‎ , معتقدند شواهد توپوگرافیکی‎ پیدا کرده‎ اند که‎‎ نشان‎ می‎‎‎ دهد برخی از تپه های‎ عظیم‎ شنی مریخ‎, حاوی‎ حدود پنجاه‎ درصد آب‎ هستند.

 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :