سرمایه گذاری ایتالیا و ترکیه دراکتشاف طلا،مس وسنگ آهن

۰۱ تیر ۱۳۹۰ | ۰۸:۲۰ کد : ۵۷۹۶ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۵۲۲
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،استاندار زنجان به دنبال هیات همراه، با روسا ومعاونین سازمان زمین شناسی دیدار وگفتگو کردند...
بدنبال تمایل کشورهای خارجی برای حضورفعال در زمینه اکتشاف موادمعدنی کشورو لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی کشورهای ایتالیا وترکیه آمادگی خودرابرای اکتشاف ذخائرطلا،مس وسنگ آهن دراستان زنجان اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،استاندار زنجان به دنبال هیات همراه، با روسا ومعاونین سازمان زمین شناسی دیدار وگفتگو کردند که دراین دیدار دوطرف ضمن تبادل اطلاعات به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خود پرداختند.
 مهندس رحمان زاده استاندار زنجان ازسرمایه گذاری دوکشور ایتالیا وترکیه درزمینه گسترش فعالیتهای اکتشافی ومعدنی دراستان زنجان خبردادوافزود:درپی سیاستگذاری های تدوین شده دراستان زنجان وبدنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی ،دوکشور ایتالیا وترکیه آمادگی خودرابرای اجرای طرح های اکتشافی ومعدنی درخصوص ذخائر مختلف ازجمله مس ،طلا وسنگ آهن اعلام کردندکه درجریان این امر مراحل عیارسنجی وتخمین میزان ذخیره درحال اجرااست وباتکمیل اطلاعات ،عملیات اجرایی آن تاچندماه آینده به اجرادرخواهد آمد.
وی به پتانسیل بالا وتنوع ذخائرمعدنی استان زنجان اشاره کردوگفت:استان زنجان به لحاظ وجودذخائرمهم معدنی یکی ازمناطق مستعد کشورمحسوب می شود که وجودذخائرسرب وروی ازمهمترین آنها بشمارمی آید بطوریکه مهمترین ذخیره کانی سازی این مواد دراستان زنجان واقع شده است.
استاندارزنجان بابیان این مطلب ،سیاستگذاری های تدوین شده اکتشافی دراین استان رامناسب ارزیابی کردوخاطرنشان شد:بمنظورگسترش عملیات اکتشافی واستفاده ازتمامی ذخائرمعدنی استان برنامه ریزی های مدونی تنظیم شده است که فرآوری واستفاده ازتکنولوژی مدرن واحد1000تنی شرکت توسعه معادن روی باهمکاری وزارت صنایع ومعادن استان ،همچنین ارتقاسطح کیفی وکمی صنایع معدنی ازمهمترین آنها بشمار می آید.
رحمان زاده باتاکید برافزایش اختیارات منطقه ای،به دستیابی نظام مناسب درآمد – هزینه دراستان برای اولین بار درکشوراشاره کردوگفت:براساس سیاست تفویض اختیارات وزارتخانه ها به دستگاههای استانی ،استان زنجان دراین زمینه ازروند روبه رشدی برخوردار بوده است بطوریکه با تمرکززدایی دراین خصوص حجم عملیات درحوزه اکتشاف راافزایش داده است .
وی حضور توانمند بخش خصوصی رادراستان مثبت قلمداد کردوگفت:اختصاص مبلغ 140 میلیون دلارازحساب ذخیره ارزی وگشایش اعتبار معادل همین میزان درعرصه فعالیت های بخش خصوصی نشان ازحضور موفق این بخش بشمار می آید که سهم بسزایی رادرافزایش سهم تولید ناخالص وکسب درآمدملی به همراه خواهدداشت .
مهندس رحمان زاده استاندار زنجان درپایان ضمن ابراز خرسندی از بازدیدی که ازسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور بعمل آورده است خواستار گسترش همکاری ها ی فی مابین درآینده شد وتصریح کرد:امیدواریم بامساعدت سازمان زمین شناسی
بتوانیم درزمینه کشف واستخراج ذخائرمعدنی بیش از گذشته به فعالیت بپردازیم .
 
  

کلید واژه ها: زنجان


نظر شما :