هنر جادویی انسان عصر یخ

۲۶ مرداد ۱۳۸۴ | ۰۳:۳۷ کد : ۵۵۶۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۴۳
در این غار شگفت انگیز، نقاشی هایی پیشرفته و هنرمندانه از انسان ماقبل تاریخ به دست آمده که نشان دهنده گمان های نادرست...

در این غار شگفت انگیز، نقاشی هایی پیشرفته و هنرمندانه از انسان ماقبل تاریخ به دست آمده که نشان دهنده گمان های نادرست باستان شناسان در مورد هنر پیشینیان و توان فکری و مهارت های آنان است.در دیواره این غار کرگدن های در حال حمله، بیزون ها (گاومیش های اروپایی)، شیرها و گله  گاوهای وحشی یال بلند و بسی دیگر به چشم می  خورد. نقاشی های این غار تقریبا دو برابر نقاشی های مشهور ماقبل تاریخ در غارهای «لاسکو» و «آلتامیرا» عمر دارند. نقاشی های غار شووت (یا شووه) قدیمی ترین  آثاری است که تاکنون از نوع بشر به دست آمده و می  تواند رازهایی عظیم را آشکار سازد. شگفتی های غار شووت پون دو آرک به طول حداقل ۵۰۰ هزار متر در سراسر رودخانه آردشه گسترش یافته است.در فراز و فرود خشن آن مردمان ماقبل تاریخ ممکن است شکم بزرگ وسر عجیب حیوانی را دیده باشند، شاید یک ماموت یا یک بیزون. اینجا سرزمین شگفتی هاست. با مخلوقی غول آسا و سنگ آهکی که از آن محافظت می  کند، انگار که شکوهی اسطوره وار به این دره راه یافته است: از آغاز قرن بیستم تاکنون حدود ۱۲ غار تزیین شده در این منطقه پیدا شده، اما با این همه، در قیاس با تصاویر ۲۰ هزار ساله لاسو، یا نمادهای ۱۷ هزارساله آلتامیرا در اسپانیا، هنر آردشه تا زمان کشف غار شووت در سال ۱۹۹۴ مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. اولین عکس ها در یک زمان توسط متخصصان و افراد عادی برداشته شد. چند دهه فرهیختگان بر این باور بودند که هنر با گام های آهسته از خراش هایی که انسان های اولیه بر سنگ ایجاد می  کردند آغاز شده و کم کم به فرآیندهای خلاق، سرزنده و ناتورالیستی رسیده است. بی  شک سایه زنی های ملایم، استفاده هوشمندانه از پرسپکتیو و خطوط ظریف شاهکارهای هنری شووت، این آثار را در اوج آن روند پیشرفت قرار می  دهد. بعد دوران استفاده از کربن برای تعیین تاریخ فرارسید و امکان تشخیص زمان خلق آثار ماقبل تاریخ فراهم آمد. تصاویر غار شووت نه تنها نشان دهنده اوج هنر ماقبل تاریخ، بلکه مبین دیرینه ترین شروع های شناخته شده است. چند هزار سال بعد از ظهور انسان مدرن به لحاظ آناتومی در اروپا، نقاشی دیواره  غارها بسیار دقیق و پیشرفته بوده است. مطالعات علمی پیچیده و تاریخ گذاری رادیوکربنی روی ۳۰ سایت هنر صخره ای نشان دهنده آن است که حدود ۳۵ هزارسال پیش این نقاشی ها انجام شده. عده ای دیگر حدود ۶ هزار سال بعد وارد شده اند. وزارت فرهنگ فرانسه تیم های تخصصی متعددی را راهی این غارها کرده و هزینه های سنگینی را متحمل شده است.نتیجه این مطالعات تاکنون نشان داده که هیچ کس در شووت زندگی نمی  کرده و این غار محلی برای انجام مراسم خاص بوده است. نقاشی ها- گرچه بخش عمده ای از آنها تخریب شده- توسط افرادی که برای اجرای مراسم به آنجا می  آمده اند کشیده شده است. مطالعه روی این غار و چند سایت (پایگاه) پیش از تاریخ مشابه، زمینه ساز نتایج شگفت انگیزی شده که طی گزارش های مفصلی منتشر شده است. نگهداری غار شووت (Schauvet) نیز شرایط خاص خود را دارد. این غار در تمام طول سال سرد و مرطوب و با دمای داخلی ۵۶ درجه فارنهایت با ۹۹ درصد رطوبت نگهداری می  شود

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :