موفقیت دانشمندان در مدل‌سازی جریان گدازه‌های آتشفشان

۲۵ مرداد ۱۳۸۴ | ۰۷:۵۱ کد : ۵۵۶۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۵
دانشمندان با تحلیل ویژگی های جریانی و تغییر شکل گدازه ها به اطلاعات مهمی دست یافتند.

دانشمندان با تحلیل ویژگی های جریانی و تغییر شکل گدازه ها به اطلاعات مهمی دست یافتند

 دانشمندان بیان کردند با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اندازه گیری گشتاور می‌توان مدل‌های واقعی از جریان های گدازه‌یی ابداع کرد

در این مدل سازی می‌توان طول نهایی و سرعت حرکت جریان های گدازه‌یی را پس از فعالیت های بزرگ آتشفشانی مانند هاوایی و اتنا اندازه گرفت.

فوران‌های عظیم و ناگهانی آتشفشان‌ها و متعاقب آن جریان های گدازه‌یی یکی از عوامل تغییرات تدریجی آب و هوایی هستند.

بنابر اعلام پایگاه ملی داده‌های علوم زمین، بهره گیری از نتایج این تحقیقات که مشابه تحقیقات انجام شده در مریخ و سایر سیارات دارای فعالیت آتشفشانی می‌باشد می تواند آسیب‌های ناشی از فوران های آتشفشانی را به حداقل رساند.

روشنک خطیب اقدامی 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :