<P dir=rtl>اجرای پروژه برداشت داده های هیپراسپکترال در شرق ایران</P>

۱۵ فروردین ۱۳۸۳ | ۰۵:۳۱ کد : ۳۸۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۱۲
<P dir=rtl>برای اولین بار در ایران پروژه برداشت داده های هیپراسپکترال در شرق ایران به اجرا در خواهد آمد</P>

اجرای پروژه برداشت داده های هیپراسپکترال در شرق ایران
برای اولین بار در ایران پروژه برداشت داده های هیپراسپکترال در شرق ایران به اجرا در خواهد آمد.

این پروژه بر اساس انعقاد قرارداد فی مابین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت Geotechnical Business Solution (GBS) کانادا در محدوده 30000 کیلومتر مربع در خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد. در این پروژه با هدف اکتشاف مواد معدنی ، ویزگیهای بازتابی مواد سطحی زمین در 128 باند تصویری در محدوده طول موج های مرئی و مادون قرمز اندازه گیری خواهد شد.

دقت برداشت این اطلاعات بین 5 تا 8 متر می‏باشد. بر اساس پردازش داده های هیپراسپکترال می توان نقشه های بسیاری از کانیهای مختلف بصورت منفرد و یا مجموعه ای که می توانند بیانگر پتانسیل های کانی زایی باشند، بدست آورد. با دستیابی به داده های هیپراسپکترال که جدیدترین فناوری در زمینه دربافت داده های فراطیفی است، در مدت زمان کوتاه و با دقت بسیار می توان نواحی را که نیاز به انجام فازهای بعدی عملیات اکتشافی دارند( بطور مثال برداشت های ژئوفیزیک هوائی) با صرفه جوئی در هزینه و دقت محدود نمود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :