<P dir=rtl>توفان‎‎‎ سیستان و بلوچستان را درنوردید.</P>

۱۵ فروردین ۱۳۸۳ | ۱۵:۳۷ کد : ۳۷۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۹۲
<P dir=rtl>توفان با سرعت‎ 70 تا 95 کیلومتر در ساعت‎ استان‎‎‎ سیـستـان و بلـوچـستـان ...</P>

توفان‎‎‎ سیستان و بلوچستان را درنوردید
زاهدان‎‎ ـ توفان با سرعت‎ 70 تا 95 کیلومتر در ساعت‎ استان‎‎‎ سیـستـان و بلـوچـستـان را درنوردید.
به‎‎ گـزارش‎ واحـد مـرکـزی‎ خبـر, اداره کـل‎ هواشناسی‎ سیستان‎‎ و بلوچستـان اعـلام‎ کـرد: سرعت‎ تـوفـان‎‎ در زاهـدان و زابـل‎ بـه‎ طور متوسط 70 تا 95 کیلومتر درساعت‎‎ است وپیش‎ بینی‎‎ می شود این‎‎ توفان ادامه‎‎ داشته باشد.
توفان‎ در رفت‎ و آمد مردم‎ اختلال‎ بـه‎ وجـود آورده‎‎‎ و نفوذ گرد و خاک‎ به داخل‎ خانـههـا مشکلاتی‎ را برای‎ مردم‎ ایجاد کرده‎ است‎.
اطلاعات‎ پرواز فرودگاه‎ بین‎‎الـملـلی‎ زاهدان نیز اعلام‎ کرد: بر اثر توفان‎‎ پرواز تهران به‎ زاهدان‎‎‎ و چابهار بدون توقف‎ در زاهدان در فرودگاه‎ چابهار بر زمین‎ نشست

کلید واژه ها: مازندران


نظر شما :