انفجار 4 حلقه‎‎ چاه نفت‎ در چچن‎.

۱۲ فروردین ۱۳۸۳ | ۰۸:۴۵ کد : ۳۶۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶۲
از سه حلقـه از این‎‎ چاهها روزانه‎‎ حدود سه هزار تن نفت‎ خام‎ استخراج‎ می‎ شد.
مسکو ـ چهار حلقه‎‎ چـاه نفـت‎ چچـن‎ بـراثـر انفجارهای‎ نامشخصی‎ طعمه‎ حریق‎ شدند. به‎‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه , از سه حلقـه از این‎‎ چاهها روزانه‎‎ حدود سه هزار تن نفت‎ خام‎ استخراج‎ می‎ شد. این‎ چاهها متعلق‎ به‎ شـرکـت‎ گـروزنفـتگـاز بودند که‎ 51 درصد آنها تحت‎‎ کنتـرل‎ شـرکـت نفتی‎‎ رزنفت‎‎‎ و بقیه‎ تحـت کنترل‎ دولت محلـی بود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :