26271 نفر در زلزله‎‎ بم‎ کشته شدند

۱۲ فروردین ۱۳۸۳ | ۰۸:۲۴ کد : ۳۶۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۹۳
رئیس‎ مرکزآمار ایران‎‎‎ بااعلام‎ این خبر گفت‎ : این آمار بر اساس‎ سرشماری‎ اول‎‎ تا دهم‎ بهمن‎ پارسـال از شهرهای‎‎‎ بم‎ , براوات‎ وتعدادی...
تهران‎ ـ بیست‎ و شـش‎ هـزار و 271 نفـر در زلزله‎ بم‎ جان‎ باختند. به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, رئیس‎ مرکزآمار ایران‎‎‎ بااعلام‎ این خبر گفت‎ : این آمار بر اساس‎ سرشماری‎ اول‎‎ تا دهم‎ بهمن‎ پارسـال از شهرهای‎‎‎ بم‎ , براوات‎ وتعدادی از روستاهای آسیب‎ دیده‎‎‎‎ منطقه به دست‎‎ آمده است. وی‎ شمار ساکنان‎ منطقه‎‎‎ زلزله زده بم‎ , براوات‎ و روستاهای‎ اطراف‎ را پیش‎ از زلزله‎ 142 هزارو 376 نفراعلام‎ کرد و گفـت‎ : از این‎ تعداد103 هزارو 516 نفر یعنی‎ 72 و 7 دهم‎‎ درصد سالم مانده‎ اند. رئیس‎ مرکزآمارایران‎‎‎ همچنین شمار مصدومـان زلزله‎ بم‎ را 9447 نفر و تعداد مفقودان‎ را 525 نفر اعلام‎ کرد و افزود: در زمان‎ زلزله‎ سه‎‎ هزار و 374 نفر از ساکنـان‎ در منـطقـه حضور نداشتند. وی‎ درباره‎‎‎ اختلاف‎ قابل‎ توجـه آمـار کـشتـه شدگان‎‎ زلزله‎‎ درزمان وقوع حادثه بـا آمـار مرکزآمارایران‎‎ گفت‎‎: علت اصلی‎ این اختـلاف‎ ناشی‎ از بیش‎ شمـار( ی‎‎ دوبـاره‎ شمـار) ی و نابسامانیهای‎‎ روزهای پس‎ از وقـوع حـادثـه‎ است‎ . این‎‎‎‎ مسئول‎ همچنیـن خبـر جـان بـاختـن 400 دانشجوی‎ دختر در خوابگاه‎ دانشجویی‎ بـم‎ را در زمان‎ زلزله‎ تکذیب‎ کرد وگفت‎: بر اسـاس‎ سرشماری‎ هیچ‎ یک‎ از دانشجویان‎‎ مستقر دراین خوابگاه‎‎‎ در زمان‎ زلزله کشته نشدند.

کلید واژه ها: کرمان


نظر شما :