<P dir=rtl><STRONG>کره‎ زمین‎ سبزتر می‎ شود</STRONG> .</P>

۱۱ فروردین ۱۳۸۳ | ۱۰:۱۶ کد : ۳۶۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۱۲
<P dir=rtl>بر اساس‎ برنامه زیست‎ محیطی‎ سازمان‎ ملل‎ متحد ( یونـپ‎ ) اطلاعـات‎ ماهواره‎‎ای‎ نشان‎‎ می‎ دهد، ...</P>

کره‎ زمین‎ سبزتر می‎ شود
سازمان‎ ملل‎ متحـد گـزارش‎ داد : کره‎‎ زمین‎‎ به سمت‎ سبزتر شدن پیش‎ می‎ رود .
به‎‎ گزارش‎ بی‎‎‎ بی سی , بر اساس‎ برنامه زیست‎ محیطی‎ سازمان‎ ملل‎ متحد ( یونـپ‎ ) اطلاعـات‎ ماهواره‎‎ای‎ نشان‎‎ می‎ دهد که رشد گیاهـان در 25 سال‎‎ گذشته‎‎ در جهان‎‎ , به میـزان قـابـل ملاحظه‎‎ ای‎ افزایش‎ یافته است‎ . این‎‎ اخبار در نخستین کتاب‎ سال‎ 2003 یونـپ‎ با عنوان‎‎ چشم‎انداز محیط زیست‎ جهان آمـده‎ است‎ .
در کتاب‎ یونپ‎ همچنین‎ آمده‎ است‎ 80 , درصد این‎‎ افزایش‎ رشد گیاهان در نواحی‎‎ استوایـی و در عرض‎ های‎ جغرافیایی‎ بـالا در نیـمکـره‎ شمالی‎‎ مشاهده‎ میشود .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :