زلزله حوالی سبزوار در استان خراسان رضوی را لرزاند

۰۸ مرداد ۱۳۸۴ | ۱۳:۱۴ کد : ۳۳۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۱
زلزله ای به بزرگی 7/3درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 18و 30دقیقه عصر روز پنجشنبه حوالی شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی را لرزاند.

زلزله ای به بزرگی 7/3درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 18و 30دقیقه عصر روز پنجشنبه حوالی شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی را لرزاند.
   شبکه لرزه نگاری مشهد وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مشخصات این زمین لرزه را به عرض جغرافیایی 25/36و طول جغرافیایی 68/57 ثبت کرده است.
 
پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :