احتمال برخورد یک شهاب سنگ با زمین

۲۵ تیر ۱۳۸۴ | ۱۴:۰۲ کد : ۳۳۰۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۶۴
در ابتدا باید بگوئیم پیشگوئی مسیر یک شهاب سنگ کار آسانی نیست امروزه باداشتن دقیقترین ابزار باز هم...

در ابتدا باید بگوئیم پیشگوئی مسیر یک شهاب سنگ کار آسانی نیست امروزه باداشتن دقیقترین ابزار باز هم نمیتوانیم طرز استفرار و مکان یک شهاب سنگ را بسنجیم.حتی با تمامی سعی و تلاش همیشه جای شک و تردید باقی می ماند با تمامی تفاسیر ما هرروز مطالب جدیدی در مورد زمین بدست می آوریم و ازاین طریق  آینده را به سادگی می سازیم اما سوالی که اینجا مطرح است اینست که آیا احتمال اینکه یک شهاب سنگ به زمین برخورد کند یا نه چقدر است؟
برای جواب این سوال میگوئیم داده هائی نسبت به برخورد شهاب سنگ به زمین داریم که این حادثه را تا حدودی تائید میکنداما باز جای شک و تردید وجود دارد.
در کل تعداد زیادی شهاب سنگ اطراف کره زمین وجود دارد که سن آنها برمیگردد به زمانی که زمین و خورشید و دیگر سیارات شکل گرفتند که با شکل گیری شهاب سنگها همزمان شد.اما در مورد برخورد شهاب سنگ با زمین احتمال آن یک به 5 هزار است!!! ولی این حادثه در آینده اتفاق می افتد.

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :